Keskkond, tervis ja ohutus

ehs

 

Promat-i järeleproovitud, ulatuslikult testitud ja ennast tõestanud tooted ja süsteemid on sünonüümsed rahvusvaheliste kvaliteedistandarditega, mida tunnustatakse enamikus normisüsteemides ja regulaatorite poolt.

Sama suurt tähelepanu pööratakse detailidele teises valdkonnas:  Promat on igal tasandil pühendunud keskkonna ja tervise kaitsele, tootmisest paigaldamiseni. Vastavalt emaettevõtte, Etex grupi, poliitikale on ka Promat välja arendanud enda keskkonna, tervise- ja ohutuse alased poliitikad. Need on osaks ettevõtte igapäevasest tööst ja läbivad põhimõtted globaalselt ja ettevõtte siseselt. Nende hulka kuuluvad:

• ohutu töökeskkonna loomine kõigile töötajatele;
• keskkonnamõju juhtimine ja miinimumini viimine;
• töökeskkonna- ja ohutusega arvestamine ettevõtte kõigi toodete ja süsteemide uurimis- ja arendustegevuses;
• töökeskkonna- ja ohutuse pidev mõõtmine, monitooring ja parendamine;
• avatud dialoogi toetamine kõigi huvitatud osapooltega, loogiliselt ja avaldatud andmetele tuginedes;
• nõuetekohase hoolsuse rakendamine töökeskkonna- ja ohutuse valdkonnas juhtudel, kui ettevõte ühineb või omandab teisi ettevõtteid, investeerib või loobub mõnest ettevõtte osast.