ISO sertifikaadid

Arvestades globaalse soojenemise, kliimamuutuste ja nendega seotud jätkusuutlikkuse põhimõtetega ning nende olulisusega ettevõtte agendas, ei piisa enam lihtsalt sellest, et vähendame kauplustes kasutatavaid plastikkotte. Probleemiga tegelemine eeldab juhtidelt visiooni ning selle reaalset rakendamist, tagades seega, et mõistlik ökoloogiline praktika jõuab kõigi teadvusesse. 

On selge, et ettevõte, eriti Promat-i laadne, aina keerukamas tehiskeskkonnas inimelude ja vara kaitsele pühendunud ettevõte, peab ka siinkohal teerajajaks olema.

Promat on seda, rakendades enda ettevõttes ja võrgustikus karme keskkonnastandardeid. Samal ajal on Promat-i tehased ja kontorid pühendunud jätkusuutlikule ärile ning seda ettevõtte igas integreeritud ja pidevas tegevusvaldkonnas. Näiteks, Promat-i rahvusvahelised tehased vastavad täielikult ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatide nõuetele. 
Järgitakse ka teisi EL-i ja rahvusvahelisi norme ja standardeid. 

Seetõttu vastavad Promat-i tooted ja süsteemid alati ka kõige karmimatele ehitusnormidele, tihtipeale neid ületades.