Tulekaitse, miks?

Inimelude kaitse

 

Tuli ohustab ja tabab inimesi, hävitab väärtuslikku vara ning põhjustab kulukaid tootmisseisakuid ja tulekahjude tagajärgede likvideerimine on kallis. Inimelude kaitse eeldab väljapääsuteede paigaldamist ja hooldust. Samad teed võimaldavad tuletõrjujatel ja päästemeeskondadel ohutult sekkuda.


Väljapääsuteed eeldavad:
suitsu eemaldamist 
märgistust 
tule- ja suitsukindlaid varjupaiku 
turvalist ehituskvaliteeti 
lahterdamist 
tehniliste paigaldiste kindlust, mis tagab valguse ja ühenduste kättesaadavuse

Majanduslike kahjude ennetamine


Majanduslikke kahjusid saab ennetada:
suurendades hoone tulekindlust 
kaitstes ventilatsioonikäike ja süsteeme 
kaitstes vooluallikaid ja ühenduskaableid 
tuvastussüsteemidega