Seinatarindid

  • Lightweight construction
  • Accepts wide range of aesthetic, professional finishes
  • Smooth and serviceable surface

Seinatarindid

Tulekaitse tingimuste määratlemiseks ja võrdlemiseks tehakse selget vahet tuletõkkeseinadel, vaheseinadel, koridoride vaheseinadel, trepikodade seinadel ja välisseinadel. Kõik need erinevad seinatüübid peavad peatama leekide ja suitsu levikut.

Vaheseinad

PROMATECT® vaheseinad võivad olla nii kandvad kui mittekandvad. Vastavalt vajadusele saab vaheseinu püstitada ühes või kahes kihis.

PROMATECT® seinad.

Mineraalvillast isolatsiooni saab kasutada seinade õõnsuste täitmiseks, vastates seega tuleohutuse, isolatsiooni ja helikindluse nõuetele.

Tuletõkkeseinad

Promat on välja töötanud spetsiaalsed kuivkonstruktsiooniga kandvad tulekindad seinad millede eesmärgiks on jaotuste tekitamine suuremates hoonetes ja tuletsoonide loomine, eriti tööstuslikes rakendustes kasutamisel.

Promat tuletõkkeseinad on suurepäraste helikindluse omadustega, mida tänapäeval paljudes korruselamutes eeldatakse.