Autoriõigus

Lahtiütlus

Enne selle veebilehe kasutamist peaksite tutvuma järgneva lahtiütlusega. Veebilehte kasutades nõustute lahtiütluses toodud kasutustingimustega.

Lahtiütlus

Veebileht on mõeldud informatsiooni andmiseks ettevõtte Etex SA/NV ja Etex gruppi kuuluvate ettevõtete kohta.

Kuigi Etex annab omalt poolt parima, et esitada veebilehel enda teada täpset ja värsket informatsiooni, ei anna Etex selle informatsiooni täpsusele, asjakohasusele, täielikkusele ega õigsusele mingit kinnitust ega garantiid ega kinnita ega väida, et veebileht on igal juhul täielik.

Etex ega ükski Etex gruppi kuuluv ettevõte ei vastuta mistahes siin veebilehel toodud andmete kasutamisest tulenevate kahjude eest, mistahes konkreetse teabe puudumise, võimalike töökatkestuste või tehniliste vigade eest ja/ega mistahes väliste veebilehtede sisu kohta, milledele käesoleval veebilehel viidatakse.

Veebilehel kasutatavad nimed ja logod on kaitstud kaubamärgid, ärinimed ja/või kaitstud mistahes muu intellektuaalse omandina.

Märkus privaatsuse kohta

Mistahes selle veebilehe kaudu kogutud isikuandmeid kasutatakse vaid Etex grupi siseselt. Kogutud andmeid ei edastata ega müüda ühelgi meie poolt kontrollitaval juhul kolmandatele osapooltele. Vastavalt Belgia privaatsust puudutavale seadusandlusele, on teil õigus enda kohta kogutud andmeid näha ja parandada.

Küpsised

Etex veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed teie arvutisse salvestatavad failid. Neid kasutatakse sagedasti kasutatavate andmete salvestamiseks ning veebilehed saavad neid avanedes automaatselt kasutada. Meie küpsised ei kahjusta mistahes viisil teie arvutit: Etex kasutab neid lihtsustamaks veebilehel navigeerimist ja sisu kuvamist. Kui olete enda arvuti seadistanud ennast küpsiste kohta automaatselt teavitama, saate selle võimaluse enda brauseris sisse või välja lülitada. Võite küpsiseid enda arvutist alati käsitsi kustutada. Tavaliselt salvestatakse need kausta "Küpsised".

Etex SA/NV 
Avenue de Tervuren 361
1150 Brüssel
Belgia