PROMAFOAM ®-C

 • Süttimatu
 • Tulekindel kuni 120 minutit
 • Kiire ja mugav kasutamine
 • Hea täitvus
 • Hea nakkuvus enamiku ehitusmaterjalidega

PROMAFOAM ®-C

PROMAFOAM ®-C on polüuretaani baasil valmistatud isolatsioonivaht. Pärast paisumist on vaht katsudes tugev kuid endiselt kergelt paindlik. Vaht võimaldab gaasi, tule ja vee läbipääsu.

Tervis ja Ohutus
< #Back#

TERVIS JA OHUTUS

Eeldatavalt ei ole vaht märkimisväärselt ägedalt mürgine. Peale kergete naha, kurgu, hingamisteede ja silmade ärrituste ei ole plaate tootvad töötajad raporteerinud mingeid märkimisväärseid tervisekaebusi. 
Nagu enamik ebameeldivusi võib tolmu liigne sisse hingamine ärritada hingamisteid. Tolmu kokkupuude silmadega võib põhjustada silmades lühiaegset ärritust ja põletikku. Pikaajaline kokkupuude nahaga võib tekitada nahaärritusi.

ESMAABIMEETMED

 • Tolmu sisse hingamisel lahkuge koheselt kokkupuutealast ja hingake värsket õhku.
 • Suukaudsel manustamisel loputage suud veega ja jooge rohkelt vett. Mitte kutsuda esile oksendamist. Sümptomite ilmnemisel pöörduge arsti poole. 
 • Kokkupuutel nahaga, eemaldage saastunud riided. Loputage nahka ohtra veega, kuniks enam ei ole "seebist" tunnet. Vajadusel pöörduge arsti poole.
 • Kokkupuutel silmadega tuleks silmi puhta veega täielikult loputada vähemalt 30 minutit. Pöörduda viivitamatult arsti poole.

TERVIS JA OHUTUS

Eeldatavalt ei ole vaht märkimisväärselt ägedalt mürgine. Peale kergete naha, kurgu, hingamisteede ja silmade ärrituste ei ole plaate tootvad töötajad raporteerinud mingeid märkimisväärseid tervisekaebusi. 
Nagu enamik ebameeldivusi võib tolmu liigne sisse hingamine ärritada hingamisteid. Tolmu kokkupuude silmadega võib põhjustada silmades lühiaegset ärritust ja põletikku. Pikaajaline kokkupuude nahaga võib tekitada nahaärritusi.

ESMAABIMEETMED

 • Tolmu sisse hingamisel lahkuge koheselt kokkupuutealast ja hingake värsket õhku.
 • Suukaudsel manustamisel loputage suud veega ja jooge rohkelt vett. Mitte kutsuda esile oksendamist. Sümptomite ilmnemisel pöörduge arsti poole. 
 • Kokkupuutel nahaga, eemaldage saastunud riided. Loputage nahka ohtra veega, kuniks enam ei ole "seebist" tunnet. Vajadusel pöörduge arsti poole.
 • Kokkupuutel silmadega tuleks silmi puhta veega täielikult loputada vähemalt 30 minutit. Pöörduda viivitamatult arsti poole.
Kailemine ja Hoidmine
< #Back#

KÄITLEMINE JA HOIDMINE

Juhised käitlemiseks ja masintöötlemiseks 

 • Masintöötlemise käigus loodud ja kogunev tolm tuleb eemaldada ning järgida tuleb tolmuga kokkupuudet reguleerivat töötervishoiu alast seadusandlust. 
 • Töötage hästi ventileeritud alas. 
 • Kasutage asjakohaste tolmu eemaldamise seadmetega varustatud tööriistu. 
 • Kui tolmu kontsentratsioon ületab lubatud ohtlike ainete piirnormi töökeskkonnas (vt kohalik seadusandlus) või tolmu eemaldamine ei ole võimalik, kasutage isiklikke hingamisseadmeid. 
 • Koguge tolm kokku tolmuimejaga või niisutage enne kokku pühkimist veega. 

Ladustamine

Lagustage kuivas, kaetud ja külmumiskindlal alal

KÄITLEMINE JA HOIDMINE

Juhised käitlemiseks ja masintöötlemiseks 

 • Masintöötlemise käigus loodud ja kogunev tolm tuleb eemaldada ning järgida tuleb tolmuga kokkupuudet reguleerivat töötervishoiu alast seadusandlust. 
 • Töötage hästi ventileeritud alas. 
 • Kasutage asjakohaste tolmu eemaldamise seadmetega varustatud tööriistu. 
 • Kui tolmu kontsentratsioon ületab lubatud ohtlike ainete piirnormi töökeskkonnas (vt kohalik seadusandlus) või tolmu eemaldamine ei ole võimalik, kasutage isiklikke hingamisseadmeid. 
 • Koguge tolm kokku tolmuimejaga või niisutage enne kokku pühkimist veega. 

Ladustamine

Lagustage kuivas, kaetud ja külmumiskindlal alal
Kvaliteedi tagamine
< #Back#

KVALITEEDI TAGAMINE

Tagamaks, et meie kliendid saavad kõrgeimate võimalike standardite kohased materjalid, valmistatakse Promat-i tooted karme kvaliteedisüsteeme järgides. 

Nende standardite kohane töö tähendab, et kõik kvaliteeti mõjutavad tegevused on kirjalikult määratletud. 

Kõiki materjale ja nende kasutust kontrollitakse süstemaatiliselt ja põhjalikult. Testseadmeid kontrollitakse regulaarselt ning vastavalt riiklikele standarditele.

Toote infokaardil toodud andmed tuginevad reaalsetel testidel ja on usutavasti tootele iseloomulikud. Samas ei vihjata mingitele tulemuste garantiile, kasutustingimused ei ole meie kontrolli all.

KVALITEEDI TAGAMINE

Tagamaks, et meie kliendid saavad kõrgeimate võimalike standardite kohased materjalid, valmistatakse Promat-i tooted karme kvaliteedisüsteeme järgides. 

Nende standardite kohane töö tähendab, et kõik kvaliteeti mõjutavad tegevused on kirjalikult määratletud. 

Kõiki materjale ja nende kasutust kontrollitakse süstemaatiliselt ja põhjalikult. Testseadmeid kontrollitakse regulaarselt ning vastavalt riiklikele standarditele.

Toote infokaardil toodud andmed tuginevad reaalsetel testidel ja on usutavasti tootele iseloomulikud. Samas ei vihjata mingitele tulemuste garantiile, kasutustingimused ei ole meie kontrolli all.