PROMATECT®-100

  • Niiskusele vastupidav
  • Ei degradeeru niisketes tingimustes kasutamisel füüsiliselt
  • Aeg või niiskus ei halvenda toote omadusi

PromaX® mineraalplaat

PROMATECT®-100 koosneb autoklaavitud kaltsiumsilikaatsfääridest (PROMAXON® on sfäärikujuline sünteetiline hüdreeritud kaltsiumsilikaat), mis on seotud mineraalmaatriksis. PromaX® tehnoloogia tagab enamikes rakendustes suurepärase tulekaitse.

PROMATECT®-100 on värvuselt valkjas. Üks külg on sile ja valmis pinnaviimistlemiseks, valmist katmiseks mistahes arhitektuurse- / viimistlusmeetodiga. Teine pool on lihvitud.

Tehnilised andmed
< #Back#

Tehnilised andmed

Nimetus

Mineraalidega seotud ja mineraaltäidisega tulekindel kaltsiumsilikaat plaat.

Süttivus DIN 4102, osa 1
BS 476, osa 4
AS 1503, osa 1
EN 13501-1 (WFRGent klassifikatsiooni raport 11525D)
Mittesüttiv
Plaadi vorm (pikkus x laius)
mm 1200 x 2500
Pikkuse ja laiuse tolerants
mm +0/-3
Plaadi paksus
mm 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25
Paksuse tolerants
mm ± 0.5
Tihedus 
- nominaalne, 20°C, 65%
- ahjus kuivatatud, 40°C
Kg/m3
ca. 885
ca. 875
Happesus (ligikaudne)
pH ca.9
Soojusjuhtivus λ
W/m°K ca.0.285 (20°C juures)
Niiskuse difusiooni takistus
μ ca. 5.0
Tüüpiline niiskussisaldus (EMC* juures)
% 1 - 3
Pinnatingimused

Esikülg: sile, matt pind
Tagakülg: kergelt kare
Värv: valkjas

Ladustamine ladustage lamedal pinnal, kuival alal.

*EMC = tasandusniiskuse sisaldus

Kõik füüsilised ja mehaanilised väärtused on standardtootmisel ja sisemiste protseduuride kohasel testimisel tuginevad keskmised. Tüüpväärtused on juhendavad. Väärtused võivad sõltuvalt kasutatud testist muutuda. Kui mõni väärtus on konkreetselt olulisem, konsulteerige palun ettevõtte Promat tehnilise osakonnaga.

Tehnilised andmed

Nimetus

Mineraalidega seotud ja mineraaltäidisega tulekindel kaltsiumsilikaat plaat.

Süttivus DIN 4102, osa 1
BS 476, osa 4
AS 1503, osa 1
EN 13501-1 (WFRGent klassifikatsiooni raport 11525D)
Mittesüttiv
Plaadi vorm (pikkus x laius)
mm 1200 x 2500
Pikkuse ja laiuse tolerants
mm +0/-3
Plaadi paksus
mm 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25
Paksuse tolerants
mm ± 0.5
Tihedus 
- nominaalne, 20°C, 65%
- ahjus kuivatatud, 40°C
Kg/m3
ca. 885
ca. 875
Happesus (ligikaudne)
pH ca.9
Soojusjuhtivus λ
W/m°K ca.0.285 (20°C juures)
Niiskuse difusiooni takistus
μ ca. 5.0
Tüüpiline niiskussisaldus (EMC* juures)
% 1 - 3
Pinnatingimused

Esikülg: sile, matt pind
Tagakülg: kergelt kare
Värv: valkjas

Ladustamine ladustage lamedal pinnal, kuival alal.

*EMC = tasandusniiskuse sisaldus

Kõik füüsilised ja mehaanilised väärtused on standardtootmisel ja sisemiste protseduuride kohasel testimisel tuginevad keskmised. Tüüpväärtused on juhendavad. Väärtused võivad sõltuvalt kasutatud testist muutuda. Kui mõni väärtus on konkreetselt olulisem, konsulteerige palun ettevõtte Promat tehnilise osakonnaga.

Mechanical Properties
< #Back#

MEHAANILISED OMADUSED

Paindetugevus (pikisuunaline)
N/mm2 4.5
Survetugevus (pinnaga perpendikulaarne)
N/mm2
8.0

MEHAANILISED OMADUSED

Paindetugevus (pikisuunaline)
N/mm2 4.5
Survetugevus (pinnaga perpendikulaarne)
N/mm2
8.0
Plaatide kaalud
< #Back#

PLAATIDE KAALUD

Paksus (mm) Kuivmass (Kg/m2) Mass (Kg/m2) 20°C, 65% RH juures
8 ca. 7.7 ca. 7.9
10 ca. 9.6 ca. 9.8
12 ca. 11.6 ca. 11.8
15 ca. 14.4 ca. 14.7
18 ca. 17.3 ca. 17.7
20 ca. 19.3 ca. 19.6
25 ca. 24.1 ca. 24.6

PLAATIDE KAALUD

Paksus (mm) Kuivmass (Kg/m2) Mass (Kg/m2) 20°C, 65% RH juures
8 ca. 7.7 ca. 7.9
10 ca. 9.6 ca. 9.8
12 ca. 11.6 ca. 11.8
15 ca. 14.4 ca. 14.7
18 ca. 17.3 ca. 17.7
20 ca. 19.3 ca. 19.6
25 ca. 24.1 ca. 24.6

Tervis ja ohutus
< #Back#

TÖÖTLUS JA MEHAANILINE TÖÖTLEMINE

Toote töötlemisel elektritööriistadega ei tohi tekkivat tolmu sisse hingata ja tuleb järgida regulatsioone tolmuga kokku puutumise ja sisse hingatava tolmu osas. Kandke kaitseprille. Vältige nahale ja silma sattumist. Kasutage tolmu eemaldamist. Ebapiisava ventilatsiooni korral tuleb tervisekahjustuste vältimiseks kasutada hingamisvarustust. Lisateabe saamiseks küsige toote ohutuskaarti.

 

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

Järgige kohalikku seadusandlust

Kui kohalik seadusandlus ei ole kättesaadav: plaadid ei ole klassifitseeritud ohtlike ainetena, seega ei ole nendest tekkivatest jäätmetest vabanemisel vajalikud erimeetmed. Tooted tuleb kokku koguda koos ülejäänud ehitusplatsil tekkivate ehitusjäätmetega.

TÖÖTLUS JA MEHAANILINE TÖÖTLEMINE

Toote töötlemisel elektritööriistadega ei tohi tekkivat tolmu sisse hingata ja tuleb järgida regulatsioone tolmuga kokku puutumise ja sisse hingatava tolmu osas. Kandke kaitseprille. Vältige nahale ja silma sattumist. Kasutage tolmu eemaldamist. Ebapiisava ventilatsiooni korral tuleb tervisekahjustuste vältimiseks kasutada hingamisvarustust. Lisateabe saamiseks küsige toote ohutuskaarti.

 

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

Järgige kohalikku seadusandlust

Kui kohalik seadusandlus ei ole kättesaadav: plaadid ei ole klassifitseeritud ohtlike ainetena, seega ei ole nendest tekkivatest jäätmetest vabanemisel vajalikud erimeetmed. Tooted tuleb kokku koguda koos ülejäänud ehitusplatsil tekkivate ehitusjäätmetega.

Kvaliteedi tagamine
< #Back#

KVALITEEDI TAGAMINE

Tagamaks, et meie kliendid saavad kõrgeimate võimalike standardite kohased materjalid, valmistatakse Promat-i tooted karme kvaliteedisüsteeme järgides. 

Nende standardite kohane töö tähendab, et kõik kvaliteeti mõjutavad tegevused on kirjalikult määratletud. 

Kõiki materjale ja nende kasutust kontrollitakse süstemaatiliselt ja põhjalikult. Testseadmeid kontrollitakse regulaarselt ning vastavalt riiklikele standarditele.

Toote infokaardil toodud andmed tuginevad reaalsetel testidel ja on usutavasti tootele iseloomulikud. Samas ei vihjata mingitele tulemuste garantiile, kasutustingimused ei ole meie kontrolli all.

KVALITEEDI TAGAMINE

Tagamaks, et meie kliendid saavad kõrgeimate võimalike standardite kohased materjalid, valmistatakse Promat-i tooted karme kvaliteedisüsteeme järgides. 

Nende standardite kohane töö tähendab, et kõik kvaliteeti mõjutavad tegevused on kirjalikult määratletud. 

Kõiki materjale ja nende kasutust kontrollitakse süstemaatiliselt ja põhjalikult. Testseadmeid kontrollitakse regulaarselt ning vastavalt riiklikele standarditele.

Toote infokaardil toodud andmed tuginevad reaalsetel testidel ja on usutavasti tootele iseloomulikud. Samas ei vihjata mingitele tulemuste garantiile, kasutustingimused ei ole meie kontrolli all.