PROMATECT®-L500

  • Niiskusele vastupidav
  • Ei degradeeru niisketes tingimustes kasutamisel füüsiliselt
  • Aeg või niiskus ei halvenda toote omadusi

Maatrikskoostega mineraalplaat

PROMATECT®-L500 on kerkekaaluline mineraalmaatriksist valmistatud plaat, värvuselt valkjas/beež, ühelt poolt siledaks lihvitud pinnaga ning teiselt poolt kerge kärgja tekstuuriga.

PROMATECT®-L500 on keemiliselt inertne ja lahustatud hapete ja leeliste suhtes vastupidav. Kõrgete kemikaalikontsentratsioonide puhul tuleks plaadid täiendavalt kaitsta.

Tehnilised andmed
< #Back#

TEHNILISED ANDMED


Nimetus

Kaltsiumsilikaadist tuletõkkeplaat.Süttivus

DIN 4102, osa 1
BS 476, osa 4
AS 1503, osa 1
EN 13501-1 (WFRGent klassifikatsiooni raport 11525D)

Mittesüttiv

Plaadi vorm (pikkus x laius)
mm 1200 x 2500

Pikkuse ja laiuse tolerants
mm ± 3

Plaadi paksus mm 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Paksuse tolerants
mm ± 0.5

Tihedus (nominaalne, ahjus kuivatatud)
Kg/m3 ca. 450

Happesus (ligikaudne)
pH ca. 9

Soojusjuhtivus λ
W/m°K ca.0.09 (20°C juures)

Veeimavus
g/cm3 30.77

Niiskuse difusiooni takistus
μ ca. 20

Tüüpiline niiskussisaldus (EMC* juures)
% 3.5 - 6

Pinnatingimused

Esikülg: sile, lihvitud;
Tagumine külg: kergelt kärgja tekstuuriga;

Värvus: valge

Ladustamine ladustage lamedal pinnal, kuival alal.

*EMC = tasandusniiskuse sisaldus

Kõik füüsilised ja mehaanilised väärtused on standardtootmisel ja sisemiste protseduuride kohasel testimisel tuginevad keskmised. Tüüpväärtused on juhendavad. Väärtused võivad sõltuvalt kasutatud testist muutuda. Kui mõni väärtus on konkreetselt olulisem, konsulteerige palun ettevõtte Promat tehnilise osakonnaga.


TEHNILISED ANDMED


Nimetus

Kaltsiumsilikaadist tuletõkkeplaat.Süttivus

DIN 4102, osa 1
BS 476, osa 4
AS 1503, osa 1
EN 13501-1 (WFRGent klassifikatsiooni raport 11525D)

Mittesüttiv

Plaadi vorm (pikkus x laius)
mm 1200 x 2500

Pikkuse ja laiuse tolerants
mm ± 3

Plaadi paksus mm 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60

Paksuse tolerants
mm ± 0.5

Tihedus (nominaalne, ahjus kuivatatud)
Kg/m3 ca. 450

Happesus (ligikaudne)
pH ca. 9

Soojusjuhtivus λ
W/m°K ca.0.09 (20°C juures)

Veeimavus
g/cm3 30.77

Niiskuse difusiooni takistus
μ ca. 20

Tüüpiline niiskussisaldus (EMC* juures)
% 3.5 - 6

Pinnatingimused

Esikülg: sile, lihvitud;
Tagumine külg: kergelt kärgja tekstuuriga;

Värvus: valge

Ladustamine ladustage lamedal pinnal, kuival alal.

*EMC = tasandusniiskuse sisaldus

Kõik füüsilised ja mehaanilised väärtused on standardtootmisel ja sisemiste protseduuride kohasel testimisel tuginevad keskmised. Tüüpväärtused on juhendavad. Väärtused võivad sõltuvalt kasutatud testist muutuda. Kui mõni väärtus on konkreetselt olulisem, konsulteerige palun ettevõtte Promat tehnilise osakonnaga.


Mehaanilised omadused
< #Back#

MEHAANILISED OMADUSED

Paindetugevus (pikisuunaline)
N/mm2 3.0
Tõmbetugevus (pikisuunaline)
N/mm2
1.2
Survetugevus (pinnaga perpendikulaarne)
N/mm2
5.5

Kruvide välja tõmbamise takistus: kruvitud pinda

kiirkinnitusega kruvi - 3,9 x 45 20mm sügavusel
tüübel (Rampa) 15mm sügavusel

330N
301N

Kruvide välja tõmbamise takistus

kruvitud serva kiirkinnitusega kruvi - 3,9 x 45 20mm sügavusel

kiirkinnitusega kruvi - 3,9 x 45 20mm sügavusel

342N

510N

MEHAANILISED OMADUSED

Paindetugevus (pikisuunaline)
N/mm2 3.0
Tõmbetugevus (pikisuunaline)
N/mm2
1.2
Survetugevus (pinnaga perpendikulaarne)
N/mm2
5.5

Kruvide välja tõmbamise takistus: kruvitud pinda

kiirkinnitusega kruvi - 3,9 x 45 20mm sügavusel
tüübel (Rampa) 15mm sügavusel

330N
301N

Kruvide välja tõmbamise takistus

kruvitud serva kiirkinnitusega kruvi - 3,9 x 45 20mm sügavusel

kiirkinnitusega kruvi - 3,9 x 45 20mm sügavusel

342N

510N
Plaatide kaalud
< #Back#

BOARD WEIGHTS

Thickness (mm) Dry weight (Kg/m2) Weight (Kg/m2) at 20°C, 65% RH
20 ca. 10.0 ca. 10.5
25 ca. 12.5 ca. 13.1
30 ca. 15.0 ca. 15.8
35 ca. 17.5 ca. 18.4
40 ca. 20.0 ca. 21.0
50 ca. 25.0 ca. 26.3
52  ca. 26.0
ca. 27.4
60  ca. 30.0
ca. 31.5

BOARD WEIGHTS

Thickness (mm) Dry weight (Kg/m2) Weight (Kg/m2) at 20°C, 65% RH
20 ca. 10.0 ca. 10.5
25 ca. 12.5 ca. 13.1
30 ca. 15.0 ca. 15.8
35 ca. 17.5 ca. 18.4
40 ca. 20.0 ca. 21.0
50 ca. 25.0 ca. 26.3
52  ca. 26.0
ca. 27.4
60  ca. 30.0
ca. 31.5
Keskkond ja ohutus
< #Back#

TÖÖTLUS JA MEHAANILINE TÖÖTLEMINE

Toote töötlemisel elektritööriistadega ei tohi tekkivat tolmu sisse hingata ja tuleb järgida regulatsioone tolmuga kokku puutumise ja sisse hingatava tolmu osas. Kandke kaitseprille. Vältige nahale ja silma sattumist. Kasutage tolmu eemaldamist. Ebapiisava ventilatsiooni korral tuleb tervisekahjustuste vältimiseks kasutada hingamisvarustust. Lisateabe saamiseks küsige toote ohutuskaarti.

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

Järgige kohalikku seadusandlust

Kui kohalik seadusandlus ei ole kättesaadav: plaadid ei ole klassifitseeritud ohtlike ainetena, seega ei ole nendest tekkivatest jäätmetest vabanemisel vajalikud erimeetmed. Tooted tuleb kokku koguda koos ülejäänud ehitusplatsil tekkivate ehitusjäätmetega.


TÖÖTLUS JA MEHAANILINE TÖÖTLEMINE

Toote töötlemisel elektritööriistadega ei tohi tekkivat tolmu sisse hingata ja tuleb järgida regulatsioone tolmuga kokku puutumise ja sisse hingatava tolmu osas. Kandke kaitseprille. Vältige nahale ja silma sattumist. Kasutage tolmu eemaldamist. Ebapiisava ventilatsiooni korral tuleb tervisekahjustuste vältimiseks kasutada hingamisvarustust. Lisateabe saamiseks küsige toote ohutuskaarti.

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

Järgige kohalikku seadusandlust

Kui kohalik seadusandlus ei ole kättesaadav: plaadid ei ole klassifitseeritud ohtlike ainetena, seega ei ole nendest tekkivatest jäätmetest vabanemisel vajalikud erimeetmed. Tooted tuleb kokku koguda koos ülejäänud ehitusplatsil tekkivate ehitusjäätmetega.


Kvaliteedi tagamine
< #Back#

KVALITEEDI TAGAMINE

Tagamaks, et meie kliendid saavad kõrgeimate võimalike standardite kohased materjalid, valmistatakse Promat-i tooted karme kvaliteedisüsteeme järgides. 

Nende standardite kohane töö tähendab, et kõik kvaliteeti mõjutavad tegevused on kirjalikult määratletud. 

Kõiki materjale ja nende kasutust kontrollitakse süstemaatiliselt ja põhjalikult. Testseadmeid kontrollitakse regulaarselt ning vastavalt riiklikele standarditele.

Toote infokaardil toodud andmed tuginevad reaalsetel testidel ja on usutavasti tootele iseloomulikud. Samas ei vihjata mingitele tulemuste garantiile, kasutustingimused ei ole meie kontrolli all.

KVALITEEDI TAGAMINE

Tagamaks, et meie kliendid saavad kõrgeimate võimalike standardite kohased materjalid, valmistatakse Promat-i tooted karme kvaliteedisüsteeme järgides. 

Nende standardite kohane töö tähendab, et kõik kvaliteeti mõjutavad tegevused on kirjalikult määratletud. 

Kõiki materjale ja nende kasutust kontrollitakse süstemaatiliselt ja põhjalikult. Testseadmeid kontrollitakse regulaarselt ning vastavalt riiklikele standarditele.

Toote infokaardil toodud andmed tuginevad reaalsetel testidel ja on usutavasti tootele iseloomulikud. Samas ei vihjata mingitele tulemuste garantiile, kasutustingimused ei ole meie kontrolli all.