PROMATECT®-H

  • niiskusele vastupidav
  • ei degradeeru niisketes tingimustes kasutamisel füüsiliselt
  • aeg või niiskus ei halvenda toote omadusi

Maatrikskoostega mineraalplaat

PROMATECT®-H on mittesüttiv maatrikskoostega mineraalplaat, mis on tugevdatud valitud kiudude ja täidistega Plaadid on koostatud orgaaniliste kiududeta ja ei sisalda formaldehüüde.

PROMATECT®-H on valkja värvusega, ühelt poolt sile ja teiselt poolt lihvitud. Plaadi võib jätta katteta või viimistleda värviga.

Tehnilised andmed
< #Back#

TEHNILISED ANDMED

Toote üldine kirjeldus
mittesüttiv, tulekindel kaltsiumsilikaadist plaat
Süttivus
DIN 4102, osa 1
BS 476, osa 4
EN 13051-1:A1
(WFRGent klassifikatsiooni raport 11525D)
Mittesüttiv
Plaadi vorm (pikkus x laius)
mm 1250 x 2500
Pikkuse ja laiuse tolerants
mm ± 0.3
Plaadi paksus
mm 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Paksuse tolerants
mm 6 - 12 mm
15 - 20 mm
> 20mm
± 0.5
± 1.0
± 1.5
Tihedus (nominaalne, ahjus kuivatatud)
Kg/m3 ca. 870
Happesus (ligikaudne)
pH 12
Soojusjuhtivus λ W/m°K ca.0.175 (at 20°C)
Veeimavus
g/cm3 0.50
Niiskuse difusiooni takistus
μ ca. 20
Tüüpiline niiskussisaldus (EMC* juures)
% 5 - 10
Pinnatingimused

Esikülg: sile, lihvimata;
Tagakülg: tekstuuriga ja/või lihvitud;
Värv: beež - valge.

Ladustamine ladustage lamedal pinnal, kuival alal.

*EMC = tasandusniiskuse sisaldus

Kõik füüsilised ja mehaanilised väärtused on standardtootmisel ja sisemiste protseduuride kohasel testimisel tuginevad keskmised. Tüüpväärtused on juhendavad. Väärtused võivad sõltuvalt kasutatud testist muutuda. Kui mõni väärtus on konkreetselt olulisem, konsulteerige palun ettevõtte Promat tehnilise osakonnaga.

TEHNILISED ANDMED

Toote üldine kirjeldus
mittesüttiv, tulekindel kaltsiumsilikaadist plaat
Süttivus
DIN 4102, osa 1
BS 476, osa 4
EN 13051-1:A1
(WFRGent klassifikatsiooni raport 11525D)
Mittesüttiv
Plaadi vorm (pikkus x laius)
mm 1250 x 2500
Pikkuse ja laiuse tolerants
mm ± 0.3
Plaadi paksus
mm 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25
Paksuse tolerants
mm 6 - 12 mm
15 - 20 mm
> 20mm
± 0.5
± 1.0
± 1.5
Tihedus (nominaalne, ahjus kuivatatud)
Kg/m3 ca. 870
Happesus (ligikaudne)
pH 12
Soojusjuhtivus λ W/m°K ca.0.175 (at 20°C)
Veeimavus
g/cm3 0.50
Niiskuse difusiooni takistus
μ ca. 20
Tüüpiline niiskussisaldus (EMC* juures)
% 5 - 10
Pinnatingimused

Esikülg: sile, lihvimata;
Tagakülg: tekstuuriga ja/või lihvitud;
Värv: beež - valge.

Ladustamine ladustage lamedal pinnal, kuival alal.

*EMC = tasandusniiskuse sisaldus

Kõik füüsilised ja mehaanilised väärtused on standardtootmisel ja sisemiste protseduuride kohasel testimisel tuginevad keskmised. Tüüpväärtused on juhendavad. Väärtused võivad sõltuvalt kasutatud testist muutuda. Kui mõni väärtus on konkreetselt olulisem, konsulteerige palun ettevõtte Promat tehnilise osakonnaga.

Mehaanilised omadused
< #Back#

MEHAANILISED OMADUSED

Paindetugevus (pikisuunaline)
N/mm2 7.6
Tõmbetugevus (pikisuunaline)
N/mm2
4.8
Survetugevus (pinnaga perpendikulaarne)
N/mm2
9.3

Kruvide välja tõmbamise takistus: plaadi pinda kruvitud kruvi - 15mm sügavusel

kiirkinnitusega kruvi - 3,9 x 55

kiirkinnitusega kruvi – 4,0 x 40
kiirkinnitusega kruvi – 4,5 x 50
puidukruvi - 3,9 x 55
tüüblid (Rampa)

624N
584N
581N
550N
350N

Poltide läbi tõmbamise takistus (plaadi paksus = 25mm)
M8 polt, seibi diameeter 30mm. 3,220N
3.220N

MEHAANILISED OMADUSED

Paindetugevus (pikisuunaline)
N/mm2 7.6
Tõmbetugevus (pikisuunaline)
N/mm2
4.8
Survetugevus (pinnaga perpendikulaarne)
N/mm2
9.3

Kruvide välja tõmbamise takistus: plaadi pinda kruvitud kruvi - 15mm sügavusel

kiirkinnitusega kruvi - 3,9 x 55

kiirkinnitusega kruvi – 4,0 x 40
kiirkinnitusega kruvi – 4,5 x 50
puidukruvi - 3,9 x 55
tüüblid (Rampa)

624N
584N
581N
550N
350N

Poltide läbi tõmbamise takistus (plaadi paksus = 25mm)
M8 polt, seibi diameeter 30mm. 3,220N
3.220N
Plaatide kaalud
< #Back#

BOARD WEIGHTS

Thickness (mm) Dry weight (Kg/m2) Weight (Kg/m2) at 20°C, 65% RH
6 ca. 5.4 ca. 5.7
8 ca. 7.2 ca. 7.6
10 ca. 9.0 ca. 9.5
12 ca. 10.8 ca. 11.5
15 ca. 13.1 ca. 13.9
20 ca. 17.4 ca. 18.5
25  ca. 21.8
ca. 23.1

BOARD WEIGHTS

Thickness (mm) Dry weight (Kg/m2) Weight (Kg/m2) at 20°C, 65% RH
6 ca. 5.4 ca. 5.7
8 ca. 7.2 ca. 7.6
10 ca. 9.0 ca. 9.5
12 ca. 10.8 ca. 11.5
15 ca. 13.1 ca. 13.9
20 ca. 17.4 ca. 18.5
25  ca. 21.8
ca. 23.1
Tervis ja Ohutus
< #Back#

TÖÖTLUS JA MEHAANILINE TÖÖTLEMINE

Toote töötlemisel elektritööriistadega ei tohi tekkivat tolmu sisse hingata ja tuleb järgida regulatsioone tolmuga kokku puutumise ja sisse hingatava tolmu osas. Kandke kaitseprille. Vältige nahale ja silma sattumist. Kasutage tolmu eemaldamist. Ebapiisava ventilatsiooni korral tuleb tervisekahjustuste vältimiseks kasutada hingamisvarustust. Lisateabe saamiseks küsige toote ohutuskaarti.

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

Järgige kohalikku seadusandlust

Kui kohalik seadusandlus ei ole kättesaadav: plaadid ei ole klassifitseeritud ohtlike ainetena, seega ei ole nendest tekkivatest jäätmetest vabanemisel vajalikud erimeetmed. Tooted tuleb kokku koguda koos ülejäänud ehitusplatsil tekkivate ehitusjäätmetega.


TÖÖTLUS JA MEHAANILINE TÖÖTLEMINE

Toote töötlemisel elektritööriistadega ei tohi tekkivat tolmu sisse hingata ja tuleb järgida regulatsioone tolmuga kokku puutumise ja sisse hingatava tolmu osas. Kandke kaitseprille. Vältige nahale ja silma sattumist. Kasutage tolmu eemaldamist. Ebapiisava ventilatsiooni korral tuleb tervisekahjustuste vältimiseks kasutada hingamisvarustust. Lisateabe saamiseks küsige toote ohutuskaarti.

JÄÄTMETE KÕRVALDAMINE

Järgige kohalikku seadusandlust

Kui kohalik seadusandlus ei ole kättesaadav: plaadid ei ole klassifitseeritud ohtlike ainetena, seega ei ole nendest tekkivatest jäätmetest vabanemisel vajalikud erimeetmed. Tooted tuleb kokku koguda koos ülejäänud ehitusplatsil tekkivate ehitusjäätmetega.


Kvaliteedi tagamine
< #Back#

KVALITEEDI TAGAMINE

Tagamaks, et meie kliendid saavad kõrgeimate võimalike standardite kohased materjalid, valmistatakse Promat-i tooted karme kvaliteedisüsteeme järgides. 

Nende standardite kohane töö tähendab, et kõik kvaliteeti mõjutavad tegevused on kirjalikult määratletud. 

Kõiki materjale ja nende kasutust kontrollitakse süstemaatiliselt ja põhjalikult. Testseadmeid kontrollitakse regulaarselt ning vastavalt riiklikele standarditele.

Toote infokaardil toodud andmed tuginevad reaalsetel testidel ja on usutavasti tootele iseloomulikud. Samas ei vihjata mingitele tulemuste garantiile, kasutustingimused ei ole meie kontrolli all.

KVALITEEDI TAGAMINE

Tagamaks, et meie kliendid saavad kõrgeimate võimalike standardite kohased materjalid, valmistatakse Promat-i tooted karme kvaliteedisüsteeme järgides. 

Nende standardite kohane töö tähendab, et kõik kvaliteeti mõjutavad tegevused on kirjalikult määratletud. 

Kõiki materjale ja nende kasutust kontrollitakse süstemaatiliselt ja põhjalikult. Testseadmeid kontrollitakse regulaarselt ning vastavalt riiklikele standarditele.

Toote infokaardil toodud andmed tuginevad reaalsetel testidel ja on usutavasti tootele iseloomulikud. Samas ei vihjata mingitele tulemuste garantiile, kasutustingimused ei ole meie kontrolli all.