Moksliniai tyrimai ir plėtra

PFLBendrovės „Promat International“ Mokslinių tyrimų ir plėtros skyrius turi laboratorijų ir veiklos koordinavimo centrą Belgijoje, „Promat International NV“ būstinėje (taip pat filialus Škotijoje ir Austrijoje, kurie užsiima konkretesne veikla). Tarp Bendrovės filialų ir skyrių yra užtikrintas tvirtas bendradarbiavimas rinkodaros ir gamybos srityje bei intensyvus dalyvavimas sprendimų priėmimo ir „Promat“ strategijos kūrimo ir taikymo procesuose.

„Promat“ priešgaisrinės apsaugos laboratorija (kuri priklauso Tyrimų ir technologijų centrui) tiria pertvaras, lubas, ortakius, metalo konstrukcijas, taip pat tunelių konstrukcijų apsaugos nuo ugnies ekstremaliomis sąlygomis sistemas ir daugelį kitų sistemų, siekiant užtikrinti, kad Bendrovė galėtų pasiūlyti rinkai saugius ir konkurencingus sprendimus.

Aukštos kvalifikacijos įgudę specialistai kuria naujus ir tobulina esamus produktus bei gerina įvairiose pasaulio gamyklose gaminamus produktus, pirmaujančius priešgaisrinės apsaugos ir šiluminės izoliacijos gaminių rinkose. Minėtoms rinkoms skirti produktai yra kuriami ir projektuojami bendradarbiaujant su gamybos inžinieriais ir naudojant geriausias technologijas, taip užtikrinant geriausią konkurencingos kainos ir kokybės santykį.

Pažangios laboratorijos leidžia ne tik tobulinti medžiagas, įvertinti gaminių savybes ir tirti produktų elgseną gaisro metu sukuriant aukštą temperatūrą simuliuojančias sąlygas, bet ir tirti konkrečių sistemų elementų priešgaisrines savybes.

XX a. 7-ojo dešimtmečio pabaigoje Bendrovėje įsigaliojo ypatingas požiūris į produktų kūrimą: pradėta naudoti kasybos inžinerija ir pasirinktų mineralinių fazių kristalų augimo kontrolė (gamybos proceso metu), kurie yra naudojami kurti tekstūras matricos inžinerijos pagrindu ir gaminti aukštos kokybės produktus.

Promat“ požiūris į mineralų matricos inžineriją:

• Mineralai: pasirinktos mineralinės fazės yra sintetinamos kontroliuojamais kristalų formavimosi ir augimo procesais.

• Mineralinės inžinerijos technologijos

  Matrica - kontroliuojama mineralinių fazių grupė, naudojama kurti produktus, pasižyminčius reikalingomis fizinėmis ir cheminėmis savybėmis, išnaudojant matricos inžinerijos technologijas.