Kodėl reikėtų rūpintis gaisrine sauga?

Žmonių gyvybių išsaugojimas

Ugnis kelia pavojų žmonėms ir atima jų gyvybes, naikina materialines vertybes, priverčia stabdyti gamybą ir sukelia didžiulę žalą bei išlaidas. Norint išsaugoti žmonių gyvybes, būtina įrengti ir tinkamai rūpintis pastato evakuaciniais keliais. Tinkamos evakuacijos galimybės taip pat padeda priešgaisrinės bei kitų tarnybų darbuotojams suteikti pagalbą ir užtikrinti žmonių saugumą.

Reikalavimai evakuacijos keliams:
Dūmų ištraukimas
Evakuaciniai ženklai
Ugniai ir dūmams atsparios pastogės
Konstrukcijos vientisumas
Konstrukcijos suskirstymas į zonas
Techninių įrenginių integralumas, užtikrinantis prieigos prie apšvietimo ir komunikacijos šaltinių išsaugojimą

Materialinių nuostolių išvengimas

Gaisro sukelta žala pastatams visuomet turi didžiulių finansinių padarinių. 
Materialinių nuostolių galima išvengti:
Stiprinant konstrukcijų atsparumą ugniai
Apsaugant ventiliacijos ortakius ir sistemas
Apsaugant maitinimo šaltinius ir signalizacijos kabelius
Įmontuojant ugnies ir dūmų aptikimo sistemas