Gaisriniai ortakiai – svarbus pasyvios gaisrinės saugos sprendimas dūmų ir oro cirkuliacijos kontrolei pastatuose

Dūmų šalinimo kanalai
Ortakiai
Ortakio apsauga
Ugniai atsparūs ortakiai
Ugniai atsparūs vėdinimo sistemų ortakiai

Ortakiai ir dūmų šalinimo kanalai yra labai svarbi pastatų gaisrinės saugos sistemos dalis. Atsižvelgdami į jų paskirtį, galime išskirti du pagrindinius ortakių tipus: dūmų šalinimo kanalus ir ugniai atsparius ortakius.

Dūmų šalinimo kanalai

Dūmų šalinimo kanalai skirti dūmams pašalinti iš pastatų, pastate esantiems žmonėms suteikti avarinės evakuacijos galimybę ir gaisrininkų darbui palengvinti kilus gaisrui.

Dažniausiai tokie kanalai montuojami didesnėse pastatų erdvėse, tokiose kaip automobilių stovėjimo aikštelės, daugiaaukščiai namai ir komercinių, biurų ir gyvenamųjų namų atrijai. Aukštose erdvėse (įprastai aukštesnėse nei 15 m) dūmai sklinda ypač sparčiai ir stipriai sumažina automatinių purkštuvų sistemų veiksmingumą, todėl sukelia nemažai problemų gaisrinės saugos inžinieriams. Kanalais, kartais pasitelkiant ventiliatorines sistemas, dūmai nukreipiami į pastatų išorę. Jei dūmų šalinimo kanalai montuojami priešgaisriniame skyriuje, jie turi būti atsparūs gaisro metu numatomoms dūmų temperatūroms. Ortakis, montuojamas gaisriniame barjere (pvz., ugniai atsparioje pertvaroje arba lubose), privalo būti tokios pačios gaisrinės saugos klasės, kaip ir gaisrinis barjeras. Siekiant užtikrinti veiksmingą dūmų šalinimą iš patalpos būtina atlikti išsamią ugnies plitimo greičio, grindų paviršiaus ploto ir patalpos aukščių analizę.

Skaitykite apie bandymų sąlygas >

SUŽINOKITE, KOKIAS DŪMŲ ŠALINIMO KANALŲ SISTEMAS GALITE NAUDOTI >

Ugniai atsparūs ortakiai

Ugniai atsparūs ortakiai naudojami siekiant užtikrinti ugnies suskaidymą. Šie ugniai atsparūs ortakiai gali padėti išvengti ugnies ir šilumos plitimo iš vienos patalpos į kitą.

Užkirsti kelią ugniai plisti iš vienos patalpos į kitą galima laiptinėse, kambariuose ir viešos prieigos koridoriuose, jei visos statybinės medžiagos ir konstrukciniai elementai yra tokios pačios gaisrinės klasifikacijos ir atsparumo ugniai klasės.

Patalpų sienos ir grindys turi būti atsparios ugniai, o tai reiškia, kad apkrovos išlaikymo galia (stabilumas), vientisumas ir izoliacija turi išsaugoti savo darbines charakteristikas 30–240 minučių. Dėl šios priežasties itin svarbu pasirūpinti, kad patalpas skiriančiuose konstrukciniuose elementuose montuojamos inžinerinės sistemos atitiktų reikiamą apsaugos nuo gaisro lygį ir kad įvairūs vamzdynai ir kanalai netaptų įkaitusių dūmų ar ugnies laidininkais, leidžiančiais jiems plisti į kitas patalpas.

Europoje dūmų plitimo ventiliacinėse sistemose pavojus vertinamas skirtingai. Kai kuriose šalyse dūmų plitimas ventiliacinėse sistemose visiškai nepriskiriamas prie probleminių veiksnių, o kitose griežtai reikalaujama ventiliacinėse sistemose montuoti priešgaisrines arba dūmų sklendes, jei ta pati sistema yra susieta su daugiau nei viena gaisrine patalpa. Kai kurių šalių reglamentuose numatytos ne tik priešgaisrinės ir dūmų sklendės, bet ir eksploatacinėmis savybėmis pagrįstas sistemų ir konstrukcijų projektavimas.

Bet kuriuo atveju, projektuojant ortakius, kurie kerta ugniai atsparų ar skiriantį elementą, būtina kruopščiai parinkti montavimo medžiagas. Įprasti metalo lakštų ortakiai neatitinka tarptautiniu mastu pripažintų gaisrinės saugos reikalavimų. Veikiami ugnies jie greitai įkaista ir deformuojasi. Tam tikromis aplinkybėmis jie netgi gali pagreitinti liepsnos ir dūmų plitimą. 

Skaitykite apie bandymų sąlygas >

SUŽINOKITE APIE SIŪLOMAS UGNIAI ATSPARIŲ ORTAKIŲ SISTEMAS >

Kokia ortakių sistema geriausiai tinka mano vykdomam projektui?

Parinkti tinkamą ortakio sistemą nėra paprasta dėl ortakio konstrukcijos sudėtingumo (einančio per skirtingus gaisrinius skyrius), sistemos funkcijos įprastomis ir gaisro sąlygomis. 

„Promat“ siūlo įvairius sprendimus ventiliacinėms ir dūmų šalinimo sistemoms, parenkamus priklausomai nuo darbinio sistemos slėgio, dydžio, montavimo padėties, konfigūracijos ar net taikomus dalinio gaisro atvejais. Mūsų specialistų parengti techniniai sprendimai gali atitikti bet kokius atsparumo ugniai reikalavimus laikotarpiams nuo 30 minučių (E – arba EI 30) iki 120 minučių (E – EI 180), įskaitant sandarumą dūmams (S). Ypatingais atvejais taip pat galime pasiūlyti 240 minučių apsaugos sprendimų.

Ortakiai dažniausiai gaminami iš plieno. Ortakiai, kertantys patalpos sieną ar grindis be priešgaisrinių sklendžių ar naudojami kaip dūmų šalinimo sistemos dalis, privalo būti apsaugoti gaisrinėmis sistemomis. „Promat“ sukūrė save iš pačių plokščių formuojamsa sistemas, kuriose nenaudojama plieninė danga, pavyzdžiui su plokštėmis „PROMATECT®-LS“ ar „PROMATECT®-L500“. Šios sistemos gali atitikti ventiliacinių ir dūmų šalinimo kanalų sandarumo ir srautų charakteristikų reikalavimus. 

Svarbiausi privalumai:

 • ŸNereikia naudoti plieninių ortakių
 • ŸVieno sluoksnio konstrukcija
 • ŸNekintantys gabaritai ir atsparumas drėgmei
 • ŸLengva nupjauti iki reikiamo dydžio, gamykloje arba montavimo vietoje
 • ŸLengvos suformuotos sekcijos
 • ŸLengvai prižiūrimas lygus ir tvirtas paviršius
 • ŸIšbandyta taikant griežčiausių tarptautinių standartų reikalavimus
 • ŸLaikantieji ir tvirtinimo elementai gali būti neapsaugoti
 • ŸDideli gabaritai (net ir didžiausių gabaritų gaminiai yra patvirtinti įgaliotose laboratorijose)
 • ŸPaviršiaus šiurkštumo koeficientas iš esmės atitinka plieno šiurkštumo koeficientą
 • Ÿ„Promat“ kalcio silikato plokštės turi CE ženklinimą ir yra priskiriamos 9 tipo konstrukciniams elementams: vietoje surenkamos pastatų inžinerinės sistemos.

„Promat“ ortakių akustines ir patalpų temperatūros šiluminės izoliacijos charakteristikas galima pagerinti naudojant papildomą mineralinės vatos ir (arba) gipso kartono plokščių sluoksnį.

„Promat“ plokštėmis taip pat galima dengti esamus plieninius ortakius.

Contact us now!

Pagalba jūsų projektui

Contact us now!

Ar turite klausimų dėl ortakių, o gal nežinote, kokios rūšies ortakius turėtumėte rinktis vykdydami projektą?

Susisiekite su mūsų technikos konsultantais!

KREIPKITĖS DĖL TECHNINĖS KONSULTACIJOS >

Kaip tikrinami dūmų šalinimo kanalus?

Dūmų šalinimo kanalai bandomi taikant skirtingus standartus. Dažniausiai vadovaujamasi Europos standartais (EN), rečiau Didžiosios Britanijos standartais (BS 476) ir kartais Amerikos standartais (UL).

Europoje dūmų šalinimo kanalai bandomi ugnimi, iš vidaus.

Dūmų kontrolės kanalus galima skirstyti į toliau nurodytus tipus.

 • ŸVienos priešgaisrinės patalpos dūmų šalinimo kanalai, kuriuos galima naudoti tik vienoje gaisrinėje patalpoje, yra bandomi laikantis EN 1366-9 standarto reikalavimų, pagal 600 °C laiko ir temperatūros kreivę (kol nepasiekiama 600 °C temperatūra, šildymo sąlygos ir šilumos šaltinio aplinka turi atitikti EN 1363-1 standarto reikalavimus. Praėjus 10 minučių tokia temperatūra turi išlikti visą likusį bandymo laikotarpį), ir Europoje klasifikuojami vadovaujantis EN 13501-4 standarto nuorodomis. 
 • ŸKelių priešgaisrinių patalpų dūmų šalinimo kanalai, kuriuos galima naudoti keliose priešgaisrinėse patalpose , yra bandomi laikantis EN 1366-8 standarto reikalavimų, pagal ISO 834 kreivę (EN 1363-1), ir klasifikuojami vadovaujantis EN 13501-4 standarto nuorodomis (kaip C tipo ortakiai).

Šie bandymų metodai tinkami tik ortakiams, pagamintiems iš nedegių medžiagų (A1 ir A2-s1, d0 klasės).

Kelių priešgaisrinių patalpų dūmų šalinimo kanalų bandymo metodas (EN 1366-8) taikomas ugniai atspariems ortakiams, su kuriais jau sėkmingai buvo atliktas atitinkamas EN 1366-1 standarto bandymas (A/500 Pa ir B ortakiai). Vienos priešgaisrinės patalpos kanalai bandomi tik laikantis EN 1366-9 standarto reikalavimų.

Taikomi toliau nurodyti darbinių charakteristikų kriterijai:

Sandarumas

Oro ir dujų nuotėkis iš kanalo 1 m² vidinio paviršiaus plote negali viršyti 10 m³/val. Šis reikalavimas siejamas su kanalo paviršiaus plotu, skaičiuojamu nuo akytosios plokštės iki ortakio pabaigos, kur montuojami įtraukimo antgaliai. 

Vientisumas

Tarp kanalo ir atraminės konstrukcijos montuojamo sandariklio vientisumas vertinamas vadovaujantis EN 1363-1 standarto nuostatomis.

Izoliacija

Taikant EN 1366-1 standarto reikalavimus vykdomų bandymų rezultatai atskleidžia darbines kanalų izoliacijos charakteristikas.

Skerspjūvio sumažėjimas

Bandymų metu tikrinami vidiniai dūmų šalinimo kanalų matmenys (stačiakampių kanalų plotis ir aukštis, apskritų ortakių skersmuo) neturi sumažėti daugiau nei 10 %.

Mechaninis stabilumas

Mechaninis stabilumas nėra pakankamas, jei, pavyzdžiui, šilumos šaltinio įrenginio viduje ortakis sugriūna ir dėl to nebegali pašalinti dūmų ar pasipriešinti ugniai.

Kaip bandomi ugniai atsparūs ortakiai?

Ugniai atsparius ortakius galima tikrinti taikant skirtingų standartų reikalavimus. Dažniausiai vadovaujamasi Europos standartais (EN), rečiau Didžiosios Britanijos standartais (BS 476) ir kartais Amerikos standartais (UL).

Europoje ugniai atsparūs ortakiai bandomi taikant EN 1366-1 standartą, o klasifikuojami pagal EN 13501-3 standartą. Siekiant identifikuoti, ar bandomasis objektas atitinka jam keliamus atsparumo ugnies poveikiui reikalavimus, tik iš vidaus, tik iš išorės arba iš vidaus ir iš išorės, naudojamas toliau nurodytas žymėjimas: „(i → o)“, „(o → i)“ arba „(i ↔ o)“ atitinkamai.

Bandymas skirstomas į du skirtingus gaisro scenarijus: ugnies plitimas ortakio išorėje ir ugnies plitimas ortakio viduje. Kiekvieno scenarijaus atveju reikia naudoti po vieną ortakį, taip pat abu scenarijai turi būti įvykdomi su horizontaliai ir vertikaliai sumontuotais ortakiais.

Abiejų scenarijų atvejais naudojama standartinė temperatūros kilimo kreivė, nurodyta EN 1363-1 (ISO 834) standarte.

Taikomi toliau nurodyti darbinių charakteristikų kriterijai:

Vientisumas

Bet kuriuo iš toliau nurodytų atvejų elemento vientisumas nėra pakankamas:

 • Ÿvientisumas prarandamas neveikiamoje elemento pusėje, kaip apibrėžta EN 1363-1 standarte;
 • Ÿortakyje matuojamas srautas viršija 15 m3/(m2 val.), kai temperatūra 20 °C, o slėgis 1013 mbar, priklausomai nuo šilumos šaltinyje esančio ortakio vidinio paviršiaus ploto.

Izoliacija

Izoliacijos neatitiktis reikalavimams apibrėžta EN 1363-1 standarte: ortakis netenkina izoliacijai keliamų reikalavimų, jei temperatūra neaktyvioje pusėje, bet kuriame temperatūros jutiklyje viršija 180 °C arba temperatūros vidurkis viršija 140 °C.

Sandarumas

Šis reikalavimas netenkinamas, jei bandymo metu ortakio A srautas viršija 10 m3/(m2 val.), kai temperatūra 20 °C, slėgis 1013 mbar, priklausomai nuo šilumos šaltinyje esančio ortakio vidinio paviršiaus ploto.

Praktiniai patarimai

[Generic selector here - with links to literature / references, etc]