Bendrosios nuorodos


 
 
   
     
 
   


Lietuva                                                                                           
  1. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas
  2. STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“
  3. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
Latvija                                                                                             
Estija