Priešgaisrinis linijinių angų sandarinimas

Linijinės konstrukcinės sandūros statiniuose būna ne tik statiškos, bet ir dinaminės, ties kuriomis konstruktoriai numato vienokio ar kitokio lygio statinio konstrukcijų judėjimą. Čia ir prasideda klausimai, kaip užtikrinti tokių konstrukcijų atsparumą ugniai, kaip tinkamai pasirinkti gamintoją, sistemą ar montažo galimybes.


Priešgaisrinio sandarinimo niuansai

Priešgaisrinis, inžinerinių komunikacijų kertamų angų sandarinimas jau niekam ne naujiena. Tai, kad ortakių, vamzdynų ar elektros kabelių kertamos angos ugniai atspariose sienose ar perdangose turi būti sandarinamos specialiomis išsipučiančiomis priešgaisrinėmis sistemomis, jau yra normalu. Pabrėžiame, jog priešgaisrinis sandarinimas atliekamas ne tik ugniasienėse. Verta priminti jog kiekviena ugniasienė – tai ugniai atspari konstrukcija, tačiau ne kiekviena ugniai atspari konstrukcija yra ugniasienė. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai nurodo, jog angomis pažeistas konstrukcijos atsparumas ugniai turi būti kompensuotas ir atstatytas tam skirtomis priešgaisrinėmis išsipučiančiomis sandarinimo sistemomis. T.y. jei ortakis kerta perdangą, kurios atsparumas ugniai REI 90, tai angai užsandarinti privalo būti pasirinkta sistema, išbandyta su ortakiais, kertančiais horizontalias konstrukcijas ne mažesniam nei EI 90 atsparumui ugniai (E – tai konstrukcijos vientisumo kriterijaus palaikymas, o I – izoliacija kritinėms temperatūroms gaisro metu).

Angų užpildas


Jau normalu, kad statybinių įmonių sąmatininkai nusimato šiuos darbus iš anksto, o specialių gaisrinės saugos rangovų pagalba susiskaičiuoja reikalingus kiekius. Šiuo metu netgi įmanoma priešgaisrinio sandarinimo sistemas ir jų kiekius diegti BIM modeliuose. Pasaulyje daugėja gamintojų, įdiegusių savo specifikacijas BIM-ams. Lietuvoje tą kol kas daro tik keli gaisrinės saugos projektuotojai.

Dinaminių konstrukcijų ugniaatsparinimas. Kaip išsirinkti optimaliausią variantą?

Visgi mūsų tema apie linijines konstrukcines sandūras statiniuose: statiškas ir dinamines. Statiškos klausimų nekelia. Dinaminės – tai temperatūrinės, deformacinės statinio siūlės, ties kuriomis konstruktoriai numato vienokio ar kitokio lygio statinio konstrukcijų judėjimą. Būtent čia ir prasideda diskusijos ir klausimai. Statinio konstrukcijoms judant negalima pamiršti, jog tuo pačiu privalo būti užtikrintas atsparumas ugniai.

Deformacinis atsparinimas

Deformacinės sandūros priešgaisrinis ugniaatsparinimas. Įdėtinės detalės – HALFEN HSD-CRET, sandarinimo sistema PROMAT

Ką gi šiuo atveju daryti? Kaip tinkamai pasirinkti gamintoją, sistemą ar montažo galimybes? Ką rinktis: mažą kainą ar montavimo greitį?

Pradėkime paeiliui. Jei inžinerinių komunikacijų kertamų angų sandarinimui skirtos priešgaisrinės sistemos išbandomos pagal standarto LST EN 1633-3 (Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės) reikalavimus, tai linijinių angų sandarinimui skirtos sistemos privalo būti išbandytos pagal standarto EN 1633-4 (4 dalis. Linijinių sandūrų sandarikliai) reikalavimus.

Dar prieš gerus penkis metus kai kurie gamintojai bandė piktnaudžiauti rangovams siūlydami „rožinių putų“ flakonus inžinerinių komunikacijų kertamoms angoms sandarinti, nors jos skirtos tik statiškoms, nejudančioms konstrukcinėms sandūroms. Tačiau dabar ir rangovai, ir kontroliuojantys asmenys išmoko skaudžias pamokas ir tokių klaidų nebedaro.

Neteisingas angų sandarinimas

Neteisingas priešgaisrinis angų sandarinimas

Kas gi įdomaus linijinių angų sandarinime ir kodėl gi rašome apie tai? Atsakymas paprastas. Inžinieriams, konstruktoriams ir sąmatininkams kyla klausimai matant kitokio tipo atsparumo ugniai klasifikacijas. Jos ne tokios paprastos kaip sistemų, skirtų inžinerinių angų sandarinimui, t.y. pvz: EI60.
Linijinių angų ir konstrukcinių sandūrų priešgaisrinio sandarinimo sistemos tipinė klasifikacija atrodo taip:

EI30 – H – M 100 – B – W 30 to 90

EI30 – tai tipinis atsparumo ugniai žymuo, rodantis kiek minučių užtikrinamas apsauginės sistemos vientisumas ir izoliacija aukštoms temperatūroms gaisro metu

H – žymuo, rodantis vertikalioje ar horizontalioje konstrukcijoje galima naudoti šią sistemą. H – horizontali konstrukcija. V – vertikali konstrukcija. T – horizontali linija vertikalioje konstrukcijoje.
M100 – žymuo, rodantis leidžiamo angos temperatūrinio poslinkio dydį procentais, pavyzdžiui, M80. Jei temperatūriniai poslinkiai neleidžiami, tokiu atveju klasifikacijoje naudojamas simbolis X.
B – žymuo, rodantis priešgaisrinio užpildo tipą. M – tai iš anksto pagaminta ir paruošta montuoti sistema, kurią belieka įsprausti į išvalytą ir tam tikslui paruoštą angą. F – tai sistema, kuri būtų formuojama statybvietėje, montavimo vietoje. B – universali sistema, kuri gali būti tiek jau paruoštos formos, tiek formuojama montavimo vietoje.

W 30 to 90 – žymuo rodo minimalų ir maksimalų angos plotį, tinkamą nurodytam produktui, sistemai, milimetrais, pvz: W 30 – 90 minimalus angos plotis yra 30, o maksimalus – 90 milimetrų.

Linijinis sandarinimas

Optimalūs gaisrinės saugos sprendiniai Šiaulių „Akropoliui“

Pirmasis didelis objektas kur dėmesys buvo kreipiamas ne tik į inžinerines angas, bet ir linijines, buvo Šiaulių „Akropolis“. Galima drąsiai teigti, jog tai buvo pirmasis objektas Lietuvoje, kur siūlomi gaisrinės saugos sprendiniai buvo kruopščiai tikrinami ir parenkami pagal esamą situaciją objekte.

Pagalba projektuotojams ir gaisrinės saugos inžinieriams

Montuotojui ypač patogu, kai visas šias sistemas jis gali gauti iš vienų rankų, papildomai nemokamai gaudamas konsultacijas ir kokybišką priežiūrą. Specializuotoms kompanijoms tokie darbai ne naujiena, tačiau sistemų teisingas parinkimas ir jų sumontavimas neretai sukelia galvos skausmui netgi profesionalams.


UAB „Eternit Baltic“ siūlo pagalbą projektuotojams ir gaisrinės saugos inžinieriams įdiegdami „Sandarinimo medžiagų parinkimo“ programėlę. Šia programėle gali naudotis „Promat“ partneriai: UAB „Priešgaisriniai sprendimai” ir UAB „Laudo”. Šių įmonių darbuotojai visą informaciją, gautą iš klientų ir iš projektuotojų, suveda į programą ir gauna reikiamą brėžinį, kurį persiunčia projektuotojui. Parsisiųsti brėžinius galima priklausomai nuo pasirenkamų kriterijų (pritaikymas, atsparumas ugniai).