Tranzitiniai elektros kabeliai požeminiuose garažuose: nuo ugnies patikimai apsaugos tik PROMATECT®-L500

Apsaugos svarba

Kodėl toks didelis dėmesys skiriamas kabelių apsaugai? Kuo tinkleliai ar stiklo audiniai prastesni? Tranzitiniai kabeliai transportuoja elektros energiją visam statiniui, taip pat visoms avarinėms sistemoms, kurios privalo veikti net gaisro metu. Antra, šių ar kitų elektros kabelių apvalkalas sudarytas iš ypač degių ir nuodingas dujas išskiriančių medžiagų. Automobilių saugyklos yra itin jautri vieta gaisro metu. Staigus uždūminimas gali žmones suklaidinti pasirenkant evakuacinį kelią, tuo pačiu gali lengvai apnuodyti toksiškomis dujomis.

Yra statybos specialistų, manančių, jog kabeliams paslėpti pakanka juos užtinkuoti ar paslėpti po termoizoliacijai skirtos mineralinės vatos plokštėmis. Tokia „apdaila” negali būti vadinama apsauga nuo ugnies. Atsparumo ugniai EI tai neužtikrina. Gaisro metu tinkas suaižės, suskilinės ir iškris, termoizoliacijai skirta vata taip pat negarantuoja tokios gaisrinės apsaugos, kokios reikia EI atsparumo ugniai komunikacijoms. Elektros kabeliai bus pažeisti, energijos tiekimas nutrauktas. Apsauginė sistema turi būti išbandyta ir sertifikuota. Joks savadarbis užtinkavimas ir mineralinių ar gipsinių plokščių panaudojimas šiuo atveju visiškai netinka.

Automobilių saugyklų projektavimas

Statybos techninio reglamento STR 2.02.08:2005 „Automobilių saugyklų projektavimas“ 70p. teigia: ..per automobilių saugyklos patalpas klojant tranzitu inžinerines komunikacijas, skirtas pastatui, prie kurio pristatyta arba kurio intarpe įrengta saugykla, minėtos komunikacijos (išskyrus vandentiekio, kanalizacijos, šilumos tiekimo, pagamintų iš metalinių vamzdžių) turi būti izoliuojamos EI 45 atsparumo ugniai statybinėmis konstrukcijomis.

Iki 2009 metų tranzitinių elektros kabelių apsaugai požeminėse automobilių saugyklose dažniausiai buvo naudojami įvairūs išsipučiančia priešgaisrine danga padengti stiklo audiniai. Jais buvo apvyniojami kabelių loviai, tvirtinami paprasta viela. Iki to meto nė viena Lietuvoje parduodama sistema nebuvo išbandyta ir klasifikuota pagal būtent tam skirtą Europos standartą.

Kokią sistemą rinktis?

Pagrindinius gaisrinių bandymų ir klasifikacijos rezultatus galite rasti sistemos Europos techniniuose liudijimuose (angl. ETA – European technical approval) arba akredituotų gaisrinių tyrimų laboratorijų išduodamose Atsparumo ugniai bandymo ir klasifikavimo atskaitose.

plokščių sujungimo vieta kaip nejungti kabelių

PROMATECT®-L500 plokščių savybės

Tranzitu klojamos kabelių inžinerinės komunikacijos turi būti izoliuotos panaudojant priešgaisrinį ugniai atsparių kalcio silikato plokščių izoliavimo kanalą PROMATECT®-L500. Siekiant apsisaugoti nuo gaisro naudojami:

  • PROMATECT®-L500 kabelių kanalai (apsauga nuo gaisro kanalo viduje). Apsaugo avarinius išėjimus nuo kabelių gaisro poveikio. Gaisras izoliuojamas kanalo viduje ir negali išplisti į grindų ertmę. Avarinis išėjimas lieka laisvas.
  • PROMATECT®-L500 kabelių kanalai (apsauga nuo gaisro kanalo išorėje).Suprojektuoti taip, kad kilus gaisrui patalpoje, nepakistų kabelių savybės ir būtų apsaugoti nuo ugnies. Kilus gaisrui, būtina, kad tam tikros instaliacijos ir sistemos ir toliau veiktų.
tranzitiniai kabeliai

Plokštės PROMATECT®-L500, iš kurių montuojamas pagrindinis karkasas, storis negali būti mažesnis nei 30 mm. Plokščių sujungimo siūlės perdengiamos mažiausiai 30 mm storio plokštėmis PROMATECT®-L500. Kas įdomiausia, srieginiai strypai, laikantys visą svorį neprivalo būti papildomai apsaugoti nei plokštėmis, nei priešgaisrinėmis dangomis. Svarbu užtikrinti, kad atstumas tarp laikančiųjų strypų būtų ne didesnis nei 1250 mm. Elektros kabelių ventiliacijai montuojamos specialios grotelės kurios gaisro metu greitai išsilydo ir užsandarina susidariusią ertmę. Vertėtų paminėti, jog 

PROMATECT®-L500 plokštės tinka ne tik tranzitinių elektros kabelių apsaugai, bet atitinka ir inžinerinių tinklų kanalų ir šachtų priešgaisrinio standarto reikalavimus.


Produktas Pritaikymas Naudojamas gaminio storis Ugniai atsparumas
PROMATECT®
-L500
Elektros kabelių apsauga, komunikacijai taikoma šachta, kanalas (horizontalus) 30mm (apsauga nuo gaisro kanalo išorėje) EI 45 – EI120
Elektros kabelių apsauga, komunikacijai taikoma šachta, kanalas (vertikalus) 60mm (apsauga nuo gaisro kanalo viduje) EI180