PROMAFOAM®-C

PRIVALUMAI

 • Atsparumas ugniai iki EI20
 • Geras sukibimas su statybinėmis medžiagomis
 • Atsparios karščiui, drėgmei ir daugeliui chemikalų
 • Nedegios

Priešgaisrinės putos

PROMAFOAM®-C yra izoliacinės poliuretano pagrindu pagamintos putos. Išsiplėtusios putos sukietėja, tačiau išlaiko tam tikrą lankstumą. Putos nepraleidžia dujų, ugnies ir vandens.

Techniniai duomenys
< #Back#
Spalva  Žaliai pilka 
Tankis 25 kg/m3
Naudojimo temperatūra nuo nuo +5°C iki +25°C
Atsparumas ugniai Iki EI120
Naudojimo kategorija E klasė
Reakcija į ugnį E klasė
Pelenų kiekis > 0.01 g/l
Spalva  Žaliai pilka 
Tankis 25 kg/m3
Naudojimo temperatūra nuo nuo +5°C iki +25°C
Atsparumas ugniai Iki EI120
Naudojimo kategorija E klasė
Reakcija į ugnį E klasė
Pelenų kiekis > 0.01 g/l
Paskirtis ir pritaikymas
< #Back#

Paskirtis: PROMAFOAM®-C yra skirtas užsandarinti elektros kabelių kertamas angas konstrukcijose, konstrukcines angas aplink durų bei langų rėmus. Taip pat naudojamos užpildyti konstrukcines sandūras ar įtrūkimus, kurių plotis ne didesnis kaip 20 mm.

Naudojimas

 • Dulkės, kilusios apdorojimo ir perdirbimo metu, turi būti ištrauktos; turi būti laikomasi reglamentų dėl poveikio darbo vietoje ribų ir įkvepiamų dulkių reikalavimų. Turi būti dirbama tik gerai vėdinamoje vietoje.
 • Naudokite priemones su atitinkama dulkių ištraukimo įranga.
 • Kai bendra dulkių koncentracija yra didesnė nei koncentracijos darbo vietoje ribos arba kai negalimas dulkių išsiurbimas, naudokite asmenines kvėpavimo takų apsaugos priemones.
 • Surinkite dulkes dulkių siurbliu arba sudrėkinkite jas prieš šluodami.
 

Paskirtis: PROMAFOAM®-C yra skirtas užsandarinti elektros kabelių kertamas angas konstrukcijose, konstrukcines angas aplink durų bei langų rėmus. Taip pat naudojamos užpildyti konstrukcines sandūras ar įtrūkimus, kurių plotis ne didesnis kaip 20 mm.

Naudojimas

 • Dulkės, kilusios apdorojimo ir perdirbimo metu, turi būti ištrauktos; turi būti laikomasi reglamentų dėl poveikio darbo vietoje ribų ir įkvepiamų dulkių reikalavimų. Turi būti dirbama tik gerai vėdinamoje vietoje.
 • Naudokite priemones su atitinkama dulkių ištraukimo įranga.
 • Kai bendra dulkių koncentracija yra didesnė nei koncentracijos darbo vietoje ribos arba kai negalimas dulkių išsiurbimas, naudokite asmenines kvėpavimo takų apsaugos priemones.
 • Surinkite dulkes dulkių siurbliu arba sudrėkinkite jas prieš šluodami.
 
Sveikata ir saugumas
< #Back#

Putos neturėtų pasižymėti ūmiu toksiškumu. Be lengvo odos, gerklės, kvėpavimo takų ar akių dirginimo, šias putas gaminę darbuotojai nenurodė jokių reikšmingų sveikatos sutrikimų.

Kaip ir dauguma atvejų, susijusių su dulkių susidarymu, įkvėpus pernelyg daug dulkių gali sudirgti kvėpavimo takai. Dulkėms patekus į akis, gali kilti trumpalaikis akių dirginimas ar uždegimas. Ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti odos dirginimą.

 

 

 PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

 • Įkvėpus, nedelsiant išeiti iš užterštos zonos į gryną orą.
 • Nurijus, praplauti burną vandeniu ir gerti daug vandens. Neskatinti vėmimo. Kreiptis į gydytoją, jei simptomai išlieka.
 • Patekus ant odos, nusivilkti užterštus drabužius. Kruopščiai nuplauti odą vandeniu, kol neliks „muilingumo“ pojūčio. Kreiptis į gydytoją, jei būtina.
 • Patekus į akis, jas visiškai drėkinti ne mažiau kaip 30 minučių švariu vandeniu. Kreiptis į gydytoją.
 

Putos neturėtų pasižymėti ūmiu toksiškumu. Be lengvo odos, gerklės, kvėpavimo takų ar akių dirginimo, šias putas gaminę darbuotojai nenurodė jokių reikšmingų sveikatos sutrikimų.

Kaip ir dauguma atvejų, susijusių su dulkių susidarymu, įkvėpus pernelyg daug dulkių gali sudirgti kvėpavimo takai. Dulkėms patekus į akis, gali kilti trumpalaikis akių dirginimas ar uždegimas. Ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti odos dirginimą.

 

 

 PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

 • Įkvėpus, nedelsiant išeiti iš užterštos zonos į gryną orą.
 • Nurijus, praplauti burną vandeniu ir gerti daug vandens. Neskatinti vėmimo. Kreiptis į gydytoją, jei simptomai išlieka.
 • Patekus ant odos, nusivilkti užterštus drabužius. Kruopščiai nuplauti odą vandeniu, kol neliks „muilingumo“ pojūčio. Kreiptis į gydytoją, jei būtina.
 • Patekus į akis, jas visiškai drėkinti ne mažiau kaip 30 minučių švariu vandeniu. Kreiptis į gydytoją.
 
Sandėliavimo sąlygos
< #Back#
 • Laikykite sausoje ir vėsioje vietoje
 • Saugoti nuo šalčio ir karščio
 • Laikymo laikas originalioje uždarytoje pakuotėje - 9 mėnesiai
 • Laikykite sausoje ir vėsioje vietoje
 • Saugoti nuo šalčio ir karščio
 • Laikymo laikas originalioje uždarytoje pakuotėje - 9 mėnesiai
Kokybės užtikrinimas
< #Back#
„Promat“ produktai gaminami pagal griežtus kokybės kontrolės reikalavimus, siekiant užtikrinti, kad mūsų klientams būtų tiekiamos medžiagos, pagamintos pagal aukščiausius standartus.
Šių standartų taikymas reiškia, kad visa veikla, susijusi su kokybės užtikrinimu, atliekama laikantis rašytinių procedūrų.
Visos medžiagos ir jų funkcionalumas yra sistemingai ir kruopščiai tikrinami. Bandymo įranga reguliariai tikrinama ir pritaikoma pagal nacionalinių standartų reikalavimus.
Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta faktiniais bandymais ir gali būti taikoma tipiniams produktams. Vis dėlto nesuteikiame jokių garantijų dėl rezultatų, kadangi negalime kontroliuoti produktų naudojimo sąlygų.
„Promat“ produktai gaminami pagal griežtus kokybės kontrolės reikalavimus, siekiant užtikrinti, kad mūsų klientams būtų tiekiamos medžiagos, pagamintos pagal aukščiausius standartus.
Šių standartų taikymas reiškia, kad visa veikla, susijusi su kokybės užtikrinimu, atliekama laikantis rašytinių procedūrų.
Visos medžiagos ir jų funkcionalumas yra sistemingai ir kruopščiai tikrinami. Bandymo įranga reguliariai tikrinama ir pritaikoma pagal nacionalinių standartų reikalavimus.
Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta faktiniais bandymais ir gali būti taikoma tipiniams produktams. Vis dėlto nesuteikiame jokių garantijų dėl rezultatų, kadangi negalime kontroliuoti produktų naudojimo sąlygų.
Dokumentai
< #Back#

Sprendimai

Specifikacijos

Sprendimai

Specifikacijos