PROMAFOAM®-C

PRIVALUMAI

 • Nedegios
 • Atsparios ugniai iki 120 min.
 • Greita ir lengva pritaikyti
 • Didelė pildymo talpa
 • Geras sukibimas su dauguma statybinių medžiagų

PROMAFOAM®-C

PROMAFOAM®-C yra izoliacinės poliuretano pagrindu pagamintos putos. Išsiplėtusios putos sukietėja, tačiau išlaiko tam tikrą lankstumą. Putos nepraleidžia dujų, ugnies ir vandens.

Tvarkymas ir sandėliavimas
< #Back#

TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Naudojimo ir apdorojimo instrukcijos

 • Dulkės, kilusios apdorojimo ir perdirbimo metu, turi būti ištrauktos; turi būti laikomasi reglamentų dėl poveikio darbo vietoje ribų ir įkvepiamų dulkių reikalavimų. Turi būti dirbama tik gerai vėdinamoje vietoje.
 • Naudokite priemones su atitinkama dulkių ištraukimo įranga.
 • Kai bendra dulkių koncentracija yra didesnė nei koncentracijos darbo vietoje ribos (žr. vietinius reglamentus) arba kai negalimas dulkių išsiurbimas, naudokite asmenines kvėpavimo takų apsaugos priemones.
 • Surinkite dulkes dulkių siurbliu arba sudrėkinkite jas prieš šluodami. 

Sandėliavimas

Laikyti sausoje, uždengtoje, šalčiui atsparioje vietoje.

TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Naudojimo ir apdorojimo instrukcijos

 • Dulkės, kilusios apdorojimo ir perdirbimo metu, turi būti ištrauktos; turi būti laikomasi reglamentų dėl poveikio darbo vietoje ribų ir įkvepiamų dulkių reikalavimų. Turi būti dirbama tik gerai vėdinamoje vietoje.
 • Naudokite priemones su atitinkama dulkių ištraukimo įranga.
 • Kai bendra dulkių koncentracija yra didesnė nei koncentracijos darbo vietoje ribos (žr. vietinius reglamentus) arba kai negalimas dulkių išsiurbimas, naudokite asmenines kvėpavimo takų apsaugos priemones.
 • Surinkite dulkes dulkių siurbliu arba sudrėkinkite jas prieš šluodami. 

Sandėliavimas

Laikyti sausoje, uždengtoje, šalčiui atsparioje vietoje.

Sveikata ir saugumas
< #Back#

SVEIKATA IR SAUGA

Putos neturėtų pasižymėti ūmiu toksiškumu. Be lengvo odos, gerklės, kvėpavimo takų ar akių dirginimo, šias plokštes gaminę darbuotojai nenurodė jokių reikšmingų sveikatos sutrikimų.

Kaip ir dauguma atvejų, susijusių su dulkių susidarymu, įkvėpus pernelyg daug dulkių gali sudirgti kvėpavimo takai. Dulkėms patekus į akis, gali kilti trumpalaikis akių dirginimas ar uždegimas. Ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti odos dirginimą. 

PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

• Įkvėpus, nedelsiant išeiti iš užterštos zonos į gryną orą.
• Nurijus, praplauti burną vandeniu ir gerti daug vandens. Neskatinti vėmimo. Kreiptis į gydytoją, jei simptomai išlieka.
• Patekus ant odos, nusivilkti užterštus drabužius. Kruopščiai nuplauti odą vandeniu, kol neliks „muilingumo“ pojūčio. Kreiptis į gydytoją, jei būtina.
• Patekus į akis, jas visiškai drėkinti ne mažiau kaip 30 minučių švariu vandeniu. Kreiptis į gydytoją.

SVEIKATA IR SAUGA

Putos neturėtų pasižymėti ūmiu toksiškumu. Be lengvo odos, gerklės, kvėpavimo takų ar akių dirginimo, šias plokštes gaminę darbuotojai nenurodė jokių reikšmingų sveikatos sutrikimų.

Kaip ir dauguma atvejų, susijusių su dulkių susidarymu, įkvėpus pernelyg daug dulkių gali sudirgti kvėpavimo takai. Dulkėms patekus į akis, gali kilti trumpalaikis akių dirginimas ar uždegimas. Ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti odos dirginimą. 

PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

• Įkvėpus, nedelsiant išeiti iš užterštos zonos į gryną orą.
• Nurijus, praplauti burną vandeniu ir gerti daug vandens. Neskatinti vėmimo. Kreiptis į gydytoją, jei simptomai išlieka.
• Patekus ant odos, nusivilkti užterštus drabužius. Kruopščiai nuplauti odą vandeniu, kol neliks „muilingumo“ pojūčio. Kreiptis į gydytoją, jei būtina.
• Patekus į akis, jas visiškai drėkinti ne mažiau kaip 30 minučių švariu vandeniu. Kreiptis į gydytoją.
Kokybės užtikrinimas
< #Back#

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

„Promat“ produktai gaminami pagal griežtus kokybės kontrolės reikalavimus, siekiant užtikrinti, kad mūsų klientams būtų tiekiamos medžiagos, pagamintos pagal aukščiausius standartus.

Šių standartų taikymas reiškia, kad visa veikla, susijusi su kokybės užtikrinimu, atliekama laikantis rašytinių procedūrų.

Visos medžiagos ir jų funkcionalumas yra sistemingai ir kruopščiai tikrinami. Bandymo įranga reguliariai tikrinama ir pritaikoma pagal nacionalinių standartų reikalavimus.

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta faktiniais bandymais ir gali būti taikoma tipiniams produktams. Vis dėlto nesuteikiame jokių garantijų dėl rezultatų, kadangi negalime kontroliuoti produktų naudojimo sąlygų.

KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

„Promat“ produktai gaminami pagal griežtus kokybės kontrolės reikalavimus, siekiant užtikrinti, kad mūsų klientams būtų tiekiamos medžiagos, pagamintos pagal aukščiausius standartus.

Šių standartų taikymas reiškia, kad visa veikla, susijusi su kokybės užtikrinimu, atliekama laikantis rašytinių procedūrų.

Visos medžiagos ir jų funkcionalumas yra sistemingai ir kruopščiai tikrinami. Bandymo įranga reguliariai tikrinama ir pritaikoma pagal nacionalinių standartų reikalavimus.

Šiame saugos duomenų lape pateikta informacija yra pagrįsta faktiniais bandymais ir gali būti taikoma tipiniams produktams. Vis dėlto nesuteikiame jokių garantijų dėl rezultatų, kadangi negalime kontroliuoti produktų naudojimo sąlygų.