Inžinerinių komunikacijų sandarinimas

Privalumai

  • Skirtas papildyti kitas „Promat“ sistemas
  • Platus sprendimų pasirinkimas praktiškai visiems skverbčių tipams
  • Taupo vietą ir yra efektyvūs

Inžinerinių komunikacijų sandarinimas

Pagrindinis šiuolaikinės gaisrinės saugos principas yra tai, kad remiamasi pastato padalijimu. Projektavimo metu kiekvienas pastatas yra suskirstomas į keletą skyrių, siekiant užkirsti kelią ugnies plitimui arba sulėtinti gaisro ir dūmų plitimą iš vienos pastato dalies į kitą. Svarbiausi statinio aptarnavimo įrenginiai – pavyzdžiui vandentiekio vamzdžiai ir elektros kabeliai, – kerta sienas ir lubas. Jeigu nėra naudojamos specialios patvirtintos gaisro stabdymo sistemos, dėl šių įrengimų iškyla didelis priešgaisrinio skyriaus vientisumo pažeidimo pavojus. „Promat“ gaisro stabdymo sistemos atkuria priešgaisrinio skyriaus pradines gaisrinio pavojingumo charakteristikas.

Kiekvieną komunikaciją kertančią ugniai atsparias konstrukcijas (ugniai atsparias sienas, pertvaras, perdangas) privaloma užsandarinti priešgaisrinėmis sandarinimo sistemomis. Susipažinkite su kiekvienai komunikacijai labiausiai tinkamomis ir dažniausiai naudojamomis sandarinimo sistemomis.

1. Atliekant degaus plastikinio vamzdžio priešgaisrinio sandarinimo darbus, privaloma naudoti papildomą priešgaisrinę apsaugą. Ji būna dviejų tipų:

1.1. Priešgaisrinė mova (PROMASTOP®-FC3/FC6, PROMASTOP®-FC MD);
1.2. Priešgaisrinė grafitinė juosta/tarpinė (PROMASTOP®-W). 
1.2.1. Priešgaisrinė mova naudojama/montuojama ant plastikinio vamzdžio, ją pritvirtinant prie kertamos ugniai atsparios konstrukcijos. 
1.2.2. Priešgaisrinė tarpinė naudojama kaip alternatyvi apsaugos priemonė priešgaisrinei movai. Ji montuojama ant plastikinių vamzdynų ar ant vamzdynų su degia izoliacija. Tarpinės montavimas labai paprastas. Ja apjuosiamas vamzdis, tada ji įspraudžiama į kertamą konstruktyvą (sieną, perdangą), ir galiausiai visa komunikacinė anga su tarpine viduje yra užsandarinama priešgaisrinėmis besipučiančiomis medžiagomis (PROMASEAL®-A, PROMASTOP®-M, PROMASTOP®-CC CB). 

2. Nedegūs vamzdynai be izoliacijos visada sandarinami lanksčiomis sistemomis, dažniausiu atveju akriliniu sandarikliu PROMASEAL®-A. Vamzdynai su izoliacija gali būti sandarinami tiek *lanksčiomis sistemomis, tiek **standžiomis (PROMASTOPR-M).

3. Elektros kabelių kertamų angų sandarinimas pertvarose ir sienose dažniausiai montuojamas iš *lankščių sistemų. Lanksčios sistemos šiai komunikacijai sandarinti dažniausiai pasirenkamos dėl dviejų priežasčių: 

3.1. dėl sistemos išgaunamo estetiškumo; 
3.2. dėl galimybės lengvai ir be didesnių sistemos sugadinimų ateityje pravesti papildomus kabelius ir vėl tvarkingai užsandarinti komunikacinę angą.

4. Ventiliacijos kanalų sandarinimui tinkamos tiek *lanksčios, tiek **standžios sistemos. Dažnu atveju sienos sandarinamos lanksčiomis sistemomis, dažniausiai PROMASTOP®-CC CB sistema, o perdangos sandarinimui pasirenkama užpylimo būdu montuojama standi PROMASTOP®-M sistema. 

 *Lanksčios sistemos - tos kurios turi galimybę judėti. Tokias sistemas sudaro akriliniai sandarikliai, sistemos susidedančios iš priešgaisrinės akmens vatos ir priešgaisrinių emulsinių dangų. 

**Standžios sistemos – tos sistemos, kurios neturi galimybės judėti. Tai cementinio ir gipso pagrindo priešgaisriniai skiediniai. 

 

Ugniai atsparios sandarinimo medžiagos

Promastop

Promastop

Promaseal

  • PROMASEAL®-A Spray eksploatacinių savybių deklaracija #DownloadLabel#
  • PROMASEAL®-A Spray ETA vertinimas #DownloadLabel#
  • PROMASEAL® -A eksploatacinių savybių deklaracija- komunikacinėms angoms sandarinti #DownloadLabel#
  • PROMASEAL®-A eksploatacinių savybių deklaracija - linijinėms angoms sandarinti #DownloadLabel#
  • PROMASEAL®-A ETA vertinimas - komunikacijos angoms sandarinti #DownloadLabel#
  • PROMASEAL®-A ETA vertinimas - linijinėms angoms sandarinti #DownloadLabel#

Sprendimai

Specifikacijos