Autortiesības

Autortiesības

Atbildības ierobežojums

Pirms mājaslapas apmeklēšanas lūdzam izlasīt atbildības ierobežojuma noteikumus. Izmantojot šo mājaslapu, jūs apstiprināt, ka piekrītat atbildības ierobežojuma noteikumiem.

Atbildības ierobežojums

Šī mājaslapa sniedz pamatinformāciju par „Etex SA/NV” un „Etex” grupas uzņēmumiem.

Lai gan „Etex” vienmēr tiecas sniegt informāciju, kura, pēc viņu domām, ir jaunākā un precīza, taču nepaziņo un nesniedz garantijas par tādas informācijas pietiekamību, precizitāti, pilnīgumu vai pareizumu, un tāpat neapgalvo, ka mājaslapa ir pabeigta visos aspektos.

Ne „Etex”, ne jebkurš cits „Etex” grupas uzņēmums neuzņemas atbildību, kura var rasties sakarā ar sniegtās informācijas izmantošanu, konkrētas informācijas neesamību, iespējamajiem traucējumiem, tehniskām mājaslapas kļūdām un (vai) citu mājaslapu, ar kurām tas var tikt saistīts, saturu.

Šajā mājaslapā esošajiem nosaukumiem un logotipiem tiek piemērotas preču zīmju un tirdzniecības zīmju aizsardzības tiesības un (vai) jebkuras citas intelektuālā īpašuma tiesības.

Paziņojums par privātuma aizsardzību

Visi personas dati, kuri iegūti caur šo mājaslapu, tiks izmantoti tikai „Etex” uzņēmumu grupā un, cik tas atkarīgs no mums, netiks nodoti vai pārdoti trešajām personām. Saskaņā ar Beļģijas privātuma likuma noteikumiem jums ir tiesības pārbaudīt un labot savus personas datus.

Sīkdatnes

„Etex” mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes (angl. Cookies). Sīkdatnes ir mazi faili, kuri tiek saglabāti jūsu datorā. Sīkdatnes tiek izmantotas bieži izmantojamu datu saglabāšanai, kuri vēlāk, atverot mājaslapas, var tikt atjaunoti automātiski. Mūsu sīkdatnes nav kaitīgas jūsu datoram – tās izmantojam ar mērķi atvieglot pārvietošanos mājaslapā un atvieglot apskati. Ja jūsu datorā ir iestatīts automātiski rādīt brīdinājumus par sīkdatnēm, jūs varat atslēgt šo funkciju interneta pārlūkā. Manuāli varat izdzēst sīkdatnes no sava datora jebkurā laikā – tās parasti tiek glabātas mapē „Cookies”.

Etex SA/NV

Avenue de Tervuren 361

1150 Brussels
Beļģija