OEM risinājumi (produkti rūpniecībai)

Ugunsdrošībai ir ļoti liela loma jaunu produktu attīstībā, vai tās būtu durvis, fasādes elementi, vēdkanāli, ugunsdrošības aizbīdņi, datu seifi, rūpniecības un elektriskās iekārtas vai bīstamu materiālu glabātuves. Ugunsgrēka gadījumā drošībai un funkcionalitātei ir jābūt garantētai. Izstrādājumu attīstītājam jāņem vērā ne tikai regulējošos tiesību aktus, bet arī materiālu un to piemērošanas metožu dažādību.

Uzņēmums „Eternit Baltic” ir „Promat” materiālu, kurus izmanto sākotnējais iekārtu ražotājs (angliski – Original Equipment Manufacturer) risinājumos, pārstāvis Baltijas valstīs. PROMATECT® plāksnes un uzbriestošie materiāli  var tikt izmantoti dažādiem risinājumiem, piemēram:

  • Elektrības sistēmām
  • Liftu durvīm
  • Kabinetiem un (vai) laboratorijas iekārtai
  • Ugunsdrošības aizbīdņu sistēmām
  • Aizvērtņu sistēmām
  • Dūmu kontroles aizvariem
  • Tērauda durvīm
  • Tērauda un stikla sistēmām
  • Koka durvīm
  • Koka un stikla sistēmām