ISO sertifikāti

Ar globālo sasilšanu, klimata izmaiņām un savstarpēji saistītajiem ilgtspējības principiem ir darba kārtības interešu virspusē, tikai ar plastmasas maisiņu, kurus izmantojam tirdzniecības centros, skaita samazināšanu nepietiek. Tas prasa perspektīvu vadības politiku, vērstu uz praktisku, aktīvu darbību, lai nodrošinātu, ka saprātīga ekoloģiska prakse rada vispārēju apzināšanos.

Ir skaidrs, ka biznesam, it sevišķi tādam kā „Promat”, kurš ir nodevies dārgās cilvēka dzīvības un vērtīgu īpašumu saglabāšanai vidē, kura kļūst arvien sarežģītāka, ir jārāda ceļš.

„Promat” to dara, īstenojot stingrus vides standartus uzņēmuma un tīkla mērogā. Tajā pašā laikā visas „Promat” ražotnes un biroji ir nodevušies ilgtspējīga biznesa principiem katrā uzņēmumā integrētā darba aspektā. „Promat International” ražotnes atbilst ISO 9001 un ISO 14001 atbilstības sertifikātiem.

Citi ES un internacionālie etalonstandarti arī tiek ievēroti.

Rezultātā „Promat” produkti un sistēmas atbilst un bieži pārsniedz parastos veiktspējas kritēriju parametrus –, pat tos, kurus pieprasa pašas apgrūtinošākās ēku un celtniecības regulas.
iso 14001 iso 9001