Kādēļ ir nepieciešams rūpēties par ugunsdrošību?

Cilvēku dzīvību aizsardzība


Uguns rada briesmas un nogalina cilvēkus, iznīcina materiālās vērtības, piespiež apturēt ražošanu un rada lielus zaudējumus un izdevumus. Lai glābtu cilvēku dzīvības, jāierīko un atbilstoši jāuztur ēkas evakuācijas ceļi. Atbilstošas evakuācijas iespējas palīdz arī ugunsdzēsējiem un citu avārijas dienestu darbiniekiem sniegt palīdzību un nodrošināt cilvēku drošību drošos apstākļos.

Prasības evakuācijas ceļiem:
Dūmu nosūkšana
Evakuācijas zīmes
Uguns un dūmu izturīgs patvērums
Konstrukcijas viengabalainība
Konstrukcijas sadalījums zonās
Tehnisko iekārtu integritāti, kas nodrošina
apgaismojuma un komunikācijas avotu saglabāšanos

Materiālo zaudējumu novēršana


Uguns bojājumi ēkai rada milzīgas finansiālas sekas.
Ekonomisko kaitējumu var novērst: uzlabojot struktūras ugunsizturību
Aizsargāt ventilācijas kanālus un sistēmas
Aizsargāt energoapgādi un signalizācijas kabeļus
Ierīkojot detektoru sistēmas