PROMAFOAM ®-C

Priekšrocības

 • Neuzliesmojošas
 • Ugunsizturīgas līdz 120 min
 • Ērta un vienkārša lietošana
 • Laba pildīšanas ietilpība
 • Laba saķer ar lielāko daļu celtniecības materiālu

PROMAFOAM ®-C

„PROMAFOAM ®-C” ir izolācijas putas uz poliuretāna bāzes. Pēc izplešanās putas ir stingras, bet tās saglabā noteiktu elastību. Putas nodrošina gāzes, uguns un ūdens necaurlaidību.

Izmantojums

VESELĪBA UN DROŠĪBA
< #Back#

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Putām nevajadzētu izraisīt ievērojamu akūtu toksicitāti. Neskaitot vieglu ādas, rīkles, elpceļu vai acu kairinājumu strādnieki, kuri izgatavoja šīs plāksnes, neziņoja par jebkādām nozīmīgām veselības problēmām. 
Kā ar lielāko daļu traucējošu putekļu, pārāk putekļu ieelpošana var izraisīt elpceļu kairinājumu. Putekļu iekļūšana acīs var izraisīt īslaicīgu acu kairinājumu vai iekaisumu. Ilgstošs kontakts ar ādu var izraisīt ādas kairinājumu.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

 • Ieelpošanas gadījumā nekavējoties atstāt riskantuma zonu un doties svaigā gaisā.
 • Norīšanas gadījumā izskalot muti ar ūdeni un dzert lielu daudzumu ūdens. Neizraisīt vemšanu. Ja simptomi saglabājas, doties pie ārsta.
 • Nokļūstot uz ādas, novilkt aptraipītās drēbes. Rūpīgi mazgāt ādu ar ūdeni, kamēr vairs nav „ziepjaina” sajūta. Vērsties pie ārsta, ja ir nepieciešams.
 • Ja iekļuvis acī, aci pilnībā jāskalo ar tīru ūdeni ne mazāk kā 30 minūtes. Jāvēršas pie ārsta.

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Putām nevajadzētu izraisīt ievērojamu akūtu toksicitāti. Neskaitot vieglu ādas, rīkles, elpceļu vai acu kairinājumu strādnieki, kuri izgatavoja šīs plāksnes, neziņoja par jebkādām nozīmīgām veselības problēmām. 
Kā ar lielāko daļu traucējošu putekļu, pārāk putekļu ieelpošana var izraisīt elpceļu kairinājumu. Putekļu iekļūšana acīs var izraisīt īslaicīgu acu kairinājumu vai iekaisumu. Ilgstošs kontakts ar ādu var izraisīt ādas kairinājumu.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

 • Ieelpošanas gadījumā nekavējoties atstāt riskantuma zonu un doties svaigā gaisā.
 • Norīšanas gadījumā izskalot muti ar ūdeni un dzert lielu daudzumu ūdens. Neizraisīt vemšanu. Ja simptomi saglabājas, doties pie ārsta.
 • Nokļūstot uz ādas, novilkt aptraipītās drēbes. Rūpīgi mazgāt ādu ar ūdeni, kamēr vairs nav „ziepjaina” sajūta. Vērsties pie ārsta, ja ir nepieciešams.
 • Ja iekļuvis acī, aci pilnībā jāskalo ar tīru ūdeni ne mazāk kā 30 minūtes. Jāvēršas pie ārsta.
APSTRĀDE UN GLABĀŠANA
< #Back#

APSTRĀDE UN GLABĀŠANA

Instrukcijas apstrādei 

 • Putekļi, kuri rodas apstrādes un pārstrādes laikā, ir jāizsūknē un jāvēro profesionālās iedarbības ierobežojumus kopējam ieelpojamo un elpošanas putekļu daudzumam. 
 • Strādājiet labi vēdināmā telpā. 
 • Izmantojiet darbarīkus ar atbilstošu putekļu nosūkšanas aprīkojumu. 
 • Ja kopējā putekļu koncentrācija ir augstāka par profesionālās iedarbības ierobežojumiem (sk. vietējo likumdošanu) vai ja putekļu nosūkšana nav iespējama, izmantojiet individuālo respiratoru. 
 • Savāciet putekļus ar putekļu sūcēju vai samērcējiet ar ūdeni pirms saslaucīšanas. 

Glabāšana

Glabājiet sausā, noslēgtā un drošā no sala vietā. 

APSTRĀDE UN GLABĀŠANA

Instrukcijas apstrādei 

 • Putekļi, kuri rodas apstrādes un pārstrādes laikā, ir jāizsūknē un jāvēro profesionālās iedarbības ierobežojumus kopējam ieelpojamo un elpošanas putekļu daudzumam. 
 • Strādājiet labi vēdināmā telpā. 
 • Izmantojiet darbarīkus ar atbilstošu putekļu nosūkšanas aprīkojumu. 
 • Ja kopējā putekļu koncentrācija ir augstāka par profesionālās iedarbības ierobežojumiem (sk. vietējo likumdošanu) vai ja putekļu nosūkšana nav iespējama, izmantojiet individuālo respiratoru. 
 • Savāciet putekļus ar putekļu sūcēju vai samērcējiet ar ūdeni pirms saslaucīšanas. 

Glabāšana

Glabājiet sausā, noslēgtā un drošā no sala vietā. 

Kvalitātes nodrošināšana
< #Back#

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

„Promat”produkti tiek izgatavoti ar stingrām kvalitātes kontroles sistēmām, lai nodrošinātu, ka mūsu klienti saņem materiālus, kuri izgatavoti saskaņā ar augstākajiem standartiem. 

Šo standartu piemērošana nozīmē, ka visas darbība, kura saistīta ar kvalitātes nodrošināšanu, tiek veikta ievērojot rakstiskas procedūras. 

Visi materiāli un to izmantojums tiek sistemātiski un rūpīgi pārbaudīti. Testēšanas iekārta regulāri tiek pārbaudīta un pielāgota nacionālo standartu prasībām.

Drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz faktiskiem testiem un tiek uzskatīts, ka tā ir tipiska produktam. Tomēr nesniedzam jebkādu rezultātu garantiju, jo nevaram kontrolēt produkta izmantošanas apstākļus.

KVALITĀTES NODROŠINĀŠANA

„Promat”produkti tiek izgatavoti ar stingrām kvalitātes kontroles sistēmām, lai nodrošinātu, ka mūsu klienti saņem materiālus, kuri izgatavoti saskaņā ar augstākajiem standartiem. 

Šo standartu piemērošana nozīmē, ka visas darbība, kura saistīta ar kvalitātes nodrošināšanu, tiek veikta ievērojot rakstiskas procedūras. 

Visi materiāli un to izmantojums tiek sistemātiski un rūpīgi pārbaudīti. Testēšanas iekārta regulāri tiek pārbaudīta un pielāgota nacionālo standartu prasībām.

Drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz faktiskiem testiem un tiek uzskatīts, ka tā ir tipiska produktam. Tomēr nesniedzam jebkādu rezultātu garantiju, jo nevaram kontrolēt produkta izmantošanas apstākļus.