PROMATECT®-L500

Priekšrocības

  • Mitrumizturīga
  • Nebojājas, kad tiek izmantota mitros apstākļos
  • Ekspluatācijas raksturlielumus nepazemina vecums vai mitrums.

 

Formas celtniecības minerālu plāksne

„PROMATECT®-L500 ” ir viegla minerālu formas veidota plāksne, kura ir pelēkbaltā krāsā/smilškrāsā kurai ir gluda, slīpēta virsma vienā pusē, otrā pusē – viegla poraina tekstūra.

„PROMATECT®-L500” ir ķīmiski inerta un izturīga pret atšķaidītām skābēm un sārmiem. Plāksnes ir jāaizsargā no augstas koncentrācijas ķimikāliju iedarbības.
Kopējie tehniskie dati
< #Back#

Kopējie tehniskie dati

Apzīmējums
Kalcija silikāta ugunsdrošības plāksne
Degtspēja DIN 4102, daļa 1
BS 476, daļa 4
AS 1503, daļa 1
EN 13501-1 (WFRGent Klasifikācijas ziņojums11529C)
Neuzliesmojoša
Plāksnes formāts (garums x platums)
mm 1200 x 2500
pielaide garumam un platumam
mm ±3
Plāksnes biezums
mm 20, 25, 30, 35, 40, 50, 52, 60
pielaide biezumam
mm ± 0.5
Blīvums 
- nominālais, 20°C, 65% HR
- izžāvējot krāsnī, 40°C
Kg/m3
ap 500
Sārmainība (aptuveni)
pH ap 9
Siltumvadītspēja λ W/m°K ap 0.09 (pie 20°C)
izturība pret mitruma difūziju
μ ap 3,2
Tipiskais mitruma saturs (pie EMC*)
% 3-5
Virsmas īpatnības
Priekšpuse: gluda, matēta virsma
Aizmugure: nedaudz raupja
Krāsa: pelēkbalta
Glabāšana
Glabāt uz plakanas virsmas, sausā vietā.

*EMC = Equilibrium moisture content (līdzsvara mitrums)

Visas fiziskās un mehāniskās vērtības ir vidējas, pamatotas uz standarta ražošanu un testētas atbilstoši iekšējo procedūru. Tipiskās vērtības ir sniegtas kā ieteikums. Dati var mainīties atkarībā no izmantotajām testa metodēm. Ja specifiskai vērtībai ir noteicoša nozīme specificēšanā, lūdzam konsultēties ar „Promat” Tehniskajā daļā.
Kopējie tehniskie dati

Apzīmējums
Kalcija silikāta ugunsdrošības plāksne
Degtspēja DIN 4102, daļa 1
BS 476, daļa 4
AS 1503, daļa 1
EN 13501-1 (WFRGent Klasifikācijas ziņojums11529C)
Neuzliesmojoša
Plāksnes formāts (garums x platums)
mm 1200 x 2500
pielaide garumam un platumam
mm ±3
Plāksnes biezums
mm 20, 25, 30, 35, 40, 50, 52, 60
pielaide biezumam
mm ± 0.5
Blīvums 
- nominālais, 20°C, 65% HR
- izžāvējot krāsnī, 40°C
Kg/m3
ap 500
Sārmainība (aptuveni)
pH ap 9
Siltumvadītspēja λ W/m°K ap 0.09 (pie 20°C)
izturība pret mitruma difūziju
μ ap 3,2
Tipiskais mitruma saturs (pie EMC*)
% 3-5
Virsmas īpatnības
Priekšpuse: gluda, matēta virsma
Aizmugure: nedaudz raupja
Krāsa: pelēkbalta
Glabāšana
Glabāt uz plakanas virsmas, sausā vietā.

*EMC = Equilibrium moisture content (līdzsvara mitrums)

Visas fiziskās un mehāniskās vērtības ir vidējas, pamatotas uz standarta ražošanu un testētas atbilstoši iekšējo procedūru. Tipiskās vērtības ir sniegtas kā ieteikums. Dati var mainīties atkarībā no izmantotajām testa metodēm. Ja specifiskai vērtībai ir noteicoša nozīme specificēšanā, lūdzam konsultēties ar „Promat” Tehniskajā daļā.Mehāniskās īpašības
< #Back#

Mehāniskās īpašības

Lieces izturība (garenvirzienā)
N/mm2 3.0
Stiepes izturība (garenvirzienā)
N/mm2
1.2
Spiedes izturība (perpendikulāri virsmai)
N/mm2
5.5

Skrūves izraušanas pretestība: ieskrūvēta plāksnes virsmā

ātrā skrūve – 3.9 x 45 20 mm dziļi

skrūves ligzda 15 mm dziļi

330N

301N

Skrūves izraušanas pretestība: ieskrūvēta malā
ātrā skrūve – 3.9 x 45 20 mm dziļi
ātrā skrūve – 3.9 x 45 30 mm dziļi
342N
510N

Mehāniskās īpašības

Lieces izturība (garenvirzienā)
N/mm2 3.0
Stiepes izturība (garenvirzienā)
N/mm2
1.2
Spiedes izturība (perpendikulāri virsmai)
N/mm2
5.5

Skrūves izraušanas pretestība: ieskrūvēta plāksnes virsmā

ātrā skrūve – 3.9 x 45 20 mm dziļi

skrūves ligzda 15 mm dziļi

330N

301N

Skrūves izraušanas pretestība: ieskrūvēta malā
ātrā skrūve – 3.9 x 45 20 mm dziļi
ātrā skrūve – 3.9 x 45 30 mm dziļi
342N
510N
Plākšņu svars
< #Back#

Plāksnes svars

Biezums (mm)
Saussvars (Kg/m2
Svars (Kg/m2) pie 20°C, 65% RH
20 ca. 10.0 ca. 10.5
25 ca. 12.5 ca. 13.1
30 ca. 15.0 ca. 15.8
35 ca. 17.5 ca. 18.4
40 ca. 20.0 ca. 21.0
50 ca. 25.0 ca. 26.3
52  ca. 26.0
ca. 27.4
60  ca. 30.0
ca. 31.5

Plāksnes svars

Biezums (mm)
Saussvars (Kg/m2
Svars (Kg/m2) pie 20°C, 65% RH
20 ca. 10.0 ca. 10.5
25 ca. 12.5 ca. 13.1
30 ca. 15.0 ca. 15.8
35 ca. 17.5 ca. 18.4
40 ca. 20.0 ca. 21.0
50 ca. 25.0 ca. 26.3
52  ca. 26.0
ca. 27.4
60  ca. 30.0
ca. 31.5
Veselība un drošība
< #Back#

APSTRĀDE

Apstrādājot plāksni ar elektroinstrumentiem, neieelpojiet putekļus un ievērojiet profesionālās iedarbības ierobežojumus kopējam ieelpojamo un elpošanas putekļu daudzumam. Valkājiet aizsargbrilles. Izvairieties no produkta kontakta ar ādu un acīm. Izmantojiet putekļu nosūkšanu. Ja telpā nav nodrošināta pietiekama vēdināšana, tad izmantojiet piemērotu respiratoru. Lai uzzinātu vairāk, pieprasiet drošības datu lapu.

ATKRITUMU LIKVIDĒŠANA

Sk. vietējo likumdošanu

Ja nav pieejama: Plāksne nav kvalificēta kā bīstama viela, tādēļ transportēšanas un produkta novietošanas pildizgāztuvē laikā nav jāievēro īpaši noteikumi. Tās var tikt novietotas uz vietas esošajā būvgružu konteinerā  kopā ar citiem būvgružiem.

APSTRĀDE

Apstrādājot plāksni ar elektroinstrumentiem, neieelpojiet putekļus un ievērojiet profesionālās iedarbības ierobežojumus kopējam ieelpojamo un elpošanas putekļu daudzumam. Valkājiet aizsargbrilles. Izvairieties no produkta kontakta ar ādu un acīm. Izmantojiet putekļu nosūkšanu. Ja telpā nav nodrošināta pietiekama vēdināšana, tad izmantojiet piemērotu respiratoru. Lai uzzinātu vairāk, pieprasiet drošības datu lapu.

ATKRITUMU LIKVIDĒŠANA

Sk. vietējo likumdošanu

Ja nav pieejama: Plāksne nav kvalificēta kā bīstama viela, tādēļ transportēšanas un produkta novietošanas pildizgāztuvē laikā nav jāievēro īpaši noteikumi. Tās var tikt novietotas uz vietas esošajā būvgružu konteinerā  kopā ar citiem būvgružiem.
Kvalitātes nodrošināšana
< #Back#

Kvalitātes nodrošināšana

„Promat”produkti tiek izgatavoti ar stingrām kvalitātes kontroles sistēmām, lai nodrošinātu, ka mūsu klienti saņem materiālus, kuri izgatavoti saskaņā ar augstākajiem standartiem. 

Šo standartu piemērošana nozīmē, ka visas darbība, kura saistīta ar kvalitātes nodrošināšanu, tiek veikta ievērojot rakstiskas procedūras. 

Visi materiāli un to izmantojums tiek sistemātiski un rūpīgi pārbaudīti. Testēšanas iekārta regulāri tiek pārbaudīta un pielāgota nacionālo standartu prasībām.

Drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz faktiskiem testiem un tiek uzskatīts, ka tā ir tipiska produktam. Tomēr nesniedzam jebkādu rezultātu garantiju, jo nevaram kontrolēt produkta izmantošanas apstākļus.

Kvalitātes nodrošināšana

„Promat”produkti tiek izgatavoti ar stingrām kvalitātes kontroles sistēmām, lai nodrošinātu, ka mūsu klienti saņem materiālus, kuri izgatavoti saskaņā ar augstākajiem standartiem. 

Šo standartu piemērošana nozīmē, ka visas darbība, kura saistīta ar kvalitātes nodrošināšanu, tiek veikta ievērojot rakstiskas procedūras. 

Visi materiāli un to izmantojums tiek sistemātiski un rūpīgi pārbaudīti. Testēšanas iekārta regulāri tiek pārbaudīta un pielāgota nacionālo standartu prasībām.

Drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz faktiskiem testiem un tiek uzskatīts, ka tā ir tipiska produktam. Tomēr nesniedzam jebkādu rezultātu garantiju, jo nevaram kontrolēt produkta izmantošanas apstākļus.

Dokumenti
< #Back#

Uguns aizsardzības plāksnes

Kalcija silikāta plāksnes

Kalcija silikāta plāksnes

Uguns aizsardzības plāksnes

Kalcija silikāta plāksnes

Kalcija silikāta plāksnes