Deformācijas, termiskās šuves

Priekšrocības

  • Atra un vienmeriga uzputošana
  • Paredzama, konsekventa un patstaviga putošanas

Deformācijas, termiskās šuves

Katrā lielākā ēkā jānodrošina deformācijas un termiskās šuves, kuras savieno ēkas daļas. Lai izvairītos no bīstamu plaisu veidošanās un strukturālas deformācijas, šīs šuves amortizē ēkas un struktūras paplašināšanos un sašaurināšanos. Labs piemērs ir betona kustība temperatūras svārstību laikā, pamatu nevienāda nokārtošana, palielinātas slodzes un strukturālās kustības, kuras rodas vibrācijas dēļ vai kā betona saraukšanās sekas.

Plānotās deformācijas absorbē slīdošie savienojumi un deformācijas gultņi. Tie jāaizsargā no uguns ietekmes.

Risinājumi

Risinājumu apraksts

Risinājumu apraksts

#Products#