Elektrības kabeļu kanāli

Priekšrocības

Elektrības kabeļu kanāli

Elektrības kabeļu kanāli
Norobežošanas nolūkos, praktiskuma un ērtības dēļ elektrības kabeļi un caurules vai citi būtiski ēkas servisi bieži tiek montēti koridoros un tad novadīti uz tuvējām telpām un nodalījumiem. Koridori kalpo arī kā pieejas un avārijas izejas ugunsgrēka gadījumā. Kabeļu instalācijas tiek pakļautas īpašiem riskiem, tādēļ tām jāpievērš īpaša uzmanība. Ja instalācijas aizdegas īssavienojuma dēļ, pieejas ceļu un avārijas izeju izmantošana gan ēkas iemītniekiem, gan glābšanas dienestu darbiniekiem ir bīstama, jo rodas dūmi un toksiskas gāzes.

Vislabākajai ugunsdrošībai ir divi izmēģināti, testēti un pierādīti risinājumi:

1. „PROMATECT®” kabeļu kanāli (aizsargā no ugunsgrēka kanāla iekšpusē)

„PROMATECT®” kabeļu kanāli ierobežo un novērš uguns un karstuma izplatību ārpus kanāla uz citiem nodalījumiem, tādiem kā koridora evakuācijas ceļi, kuri paliem izmantojami noteiktu laika periodu no nepieciešamā laika.

2. „PROMATECT®”kabeļu kanāli (aizsargā no ugunsgrēka kanāla ārpusē)

„PROMATECT®” kabeļu kanāli ir projektēti tā, lai saglabātu kabeļu instalāciju funkcionalitāti un aizsargātu apkārtējo teritoriju. Noteiktu instalāciju un sistēmu darbība ir obligāta, piemēram, avārijas izeju apgaismojums kritiskākajās vietās.

Citas sistēmas iekļauj:

  • sprinkleru sistēmas
  • ugunsgrēka trauksmes sistēmas
  • ugunsgrēka un glābšanas liftus
  • avārijas apgaismojumu
  • dūmu un karstuma ekstrakcijas sistēmas
  • avārijas energosistēmas

Risinājumi

Risinājumu apraksts

Risinājumu apraksts

#Products#