Ventilācija un dūmu novadīšanas kanāli

Priekšrocības

  • Nekadi terauda lokšnu kanali nav nepieciešami
  • Viena korpusa konstrukcija
  • Telpiski stabili un mitrumizturigi
  • Viegli piegriezt pec izmera vai uz vietas
  • Vieglas formas sekcijas
  • Izturiga lidzena virsma, stingri

Ventilācija un dūmu novadīšanas kanāli

Ugunsdrošības prasības ventilācijas kanāliem ir tieši saistītas ar to projektēto funkciju, uguns veidu, raksturu un celtniecības materiāliem, kas uguni apgādā ar kurināmo. Ventilācijas kanāla ugunsizturībai ir ļoti svarīga loma.

Ir iespējams novērst uguns izplatību no viena ugunsdrošības nodalījuma vai no viena stāva uz otru (arī kāpņutelpu garumā un galveno pieejas koridoru garumā) tikai tad, ja visi celtniecības materiāli un strukturālie elementi ir vienas uguns klasifikācijas un ugunsdrošības reitinga.

Tipiskie tērauda lokšņu kanāli reti atbilst starptautiski pieņemtajai ugunsdrošības kompliancei. Uguns iespaidā tie ātri sakarst un deformējas. Noteiktos apstākļos tie pat paātrina liesmu un dūmu izplatību.

 

Ventilācijas kanāli, kuri nodrošina ugunsdrošību līdz 120 minūtēm

Lokšņu tērauda kanāli no neatkarīga ražotāja var tikt aplīmēti vai apšūti ar „PROMATECT®” ugunsdrošības plāksnēm vai kanāls var tikt izgatavots pilnībā no „PROMATECT®” ugunsdrošības plāksnēm.

Kad esošie tērauda lokšņu kanāli ir aplīmēti, piemēram, ar „PROMATECT®” ugunsdrošības plāksnēm, ir nepieciešams pildīt atsevišķas ugunsdrošības prasības par izmaiņām attiecībā uz lietošanas statusu. Tomēr ekonomiskāks risinājums tiek sasniegts, izmantojot un montējot pārbaudītos „PROMATECT®” ventilācijas kanālus no „Promat” – pasaules līdera profesionālo ugunsdrošības zinātņu tehnoloģijās.

Risinājumi

Risinājumu apraksts

Risinājumu apraksts